6. november 2015

Lundbeckfonden uddeler Talentpris til SUND forsker i lyskebrok

Lundbeckfonden

En af Lundbeckfondens Talentpriser for 2015 går til læge og ph.d.-studerende Kristoffer Andresen fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Prisen er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, der gives til særligt lovende forskere under 30 år.

Lundbeckfonden tildeler Talentprisen til Kristoffer Andresen for hans store videnskabelige overblik, der sammen med hans modenhed gør, at han allerede er ved at etablere sig som en internationalt anerkendt forsker. Derfor var det naturligt for professor og overlæge Jacob Rosenberg, at Kristoffer Andresen skulle indstilles til Talentprisen:

”Kristoffer har et eminent overblik over videnskabelige forskningsmetoder og er allerede, hvad man nærmest må betegne som ekspert i medicinsk statistik. Dette sammenholdt med hans høje energiniveau gør, at den videnskabelige produktion bliver både stor og af høj kvalitet,” udtaler Jacob Rosenberg fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og Herlev Hospital.

Kristoffer Andresen forsker i, hvordan man skal operere lyskebrok, som 27 pct. af alle mænd får i løbet af deres liv. Lyskebrok er en svaghed i muskellaget i bugvæggen, der gør, at et stykke tarm kan trykke sig ud og lægge sig under huden i lysken. Hvert år opereres 8.000 for lyskebrok i Danmark. Men efter operationen ender 10-15 pct. af patienterne med at have kroniske smerter. Kristoffer Andresen vil teste en ny metode til at operere lyskebrok, som ser ud til at kunne forebygge de kroniske smerter og gener.

Normalt opererer man for lyskebrok ved at sy et kunststofnet fast imellem muskel og tarm for at forstærke bugvæggen. Med den nye metode placeres nettet som forstærkning i bugvæggen, uden at det sys fast. Tesen er, at syningen er årsagen til generne. Kristoffer Andresen følger derefter patienter i et år fra de opereres med den nye metode, hvor han ved hjælp af spørgeskemaer undersøger hvor mange, der får kroniske smerter. Hvis det viser sig, at den nye behandling mindsker generne efterfølgende, vil hans resultater kunne bruges til at implementere den på de danske sygehuse.

”Jeg er meget beæret over at modtage Talentprisen. Som forsker bruger jeg det meste af min tid på mine projekter, så det er enormt motiverende, at det bliver anerkendt på så fornem vis. Det giver mig stor motivation til at arbejde videre med min forskning,” siger Kristoffer Andresen.

Han har allerede publiceret 21 videnskabelige artikler og blev i 2014 en del af styregruppen for Dansk Hernie (brok) Database, hvor han bidrager med at udtænke nye forskningsprojekter. Derudover er han en erfaren underviser, der blandt andet deler ud af sin store ekspertise i statistik til andre ph.d.-studerende.

Om Lundbeckfondens talentpris
Lundbeckfondens Talentpris til 3-5 forskere under 30 år, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab, er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, som uddeles hvert år.

Prisen kan ikke søges, men uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner, som indsendes til fonden.

Kontakt:
Regitze Reeh, kommunikationschef, Lundbeckfonden, tlf: 3054 6608, e-mail: rr@lundbeckfonden.com 
Kristoffer Andresen, læge og ph.d.-studerende, KU, tlf: 2546 8424, e-mail: kristofferandresen@gmail.com