10. november 2015

Mickey Stunkard Lifetime Achievement Award

PRIS FOR LIVSLANG INDSATS

USA's førende forening til fremme af forskning, behandling og forebyggelse af fedme, the Obesity Society (TOS), giver i år deres Mickey Stunkard Lifetime Achievement Award til Thorkild I. A. Sørensen, professor i metabolisk og klinisk epidemiologi ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og på Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.

Denne pris gives til personer, der ligesom Albert (Mickey) Stunkard, har brugt hele livet på at bibringe fedmeområdet værdifuld viden i form af forskning, uddannelse og mentorordninger. Lige inden uddelingen holdt Thorkild I. A. Sørensen et foredrag for foreningen Friends of Mickey Stunkard Award med titlen ”Genetiske og sociale faktorer i fedmeepidemien – en opfølgning på Mickey Stunkards arbejde”.

I mere end 40 år har Professor Sørensen arbejdet med fedmens epidemiologi, herunder betydningen af arv og miljø, udvikling over tid, forekomster af fedme og særligt udviklingen af en decideret fedmeepidemi, de psykosociale og lægevidenskabelige konsekvenser samt dødelighed. I de senere år har han været med til at udvikle teorier, der har til formål at skabe en sammenhængende forståelse af fedmeområdet. Professor Sørensen har deltaget i utallige samarbejdsprojekter, og han har koordineret omfattende EU-projekter, der alle dækker forskellige områder inden for fedmeforskningen. Han har udgivet mere end 500 artikler, hvoraf mange er trykt i prestigefyldte videnskabelige journaler. Han er en flittigt brugt peer-reviewer og videnskabelig rådgiver, både nationalt og internationalt.

”Det er så afgjort en stor ære at modtage denne pris. Et centralt aspekt af at bedrive forskning er tvivlen på, om det, vi laver, overhovedet har nogen effekt, og om vi gør det rigtige. At blive nomineret af adskillige prominente kolleger i USA og Europa, der alle er ledende indenfor fedmeforskningen, og på det grundlag modtage prisen er den bedst tænkelige tilkendegivelse af, at mit mangeårige arbejde har betydning for videns-udviklingen inden for feltet. Jeg betragter det også som en opmuntring til at fortsætte arbejdet, så længe jeg stadig har noget at bidrage med. Personligt er det en særlig ære, fordi jeg har arbejdet sammen med Mickey Stunkard næsten helt tilbage fra starten af min karriere, og det var dette samarbejde, der inspirerede mig til at fortsætte arbejdet inden for fedmeforskning. Derudover blev han også en meget god ven,” fortæller Professor Sørensen.

Professor Stunkards eget arbejde har haft afgørende betydning for fedmeforskningen. Han var kliniker og behandlede mange patienter med fedmeproblemer. Baseret på denne praktiske erfaring undersøgte og udviklede han nye måder at beskrive og behandle fedme på. Han opdagede en særlig fedme-relateret lidelse, det såkaldte nat spise-syndrom (NES), og derudover udførte han epidemiologiske undersøgelser for at forstå, hvad der forårsagede hans patienters overvægt. Hans forskning i sammenhængene mellem psykosociale forhold og fedme var banebrydende, og han analyserede det genetiske bidrag til fedme ved at undersøge tvillinger og adoptivbørn, og herved bekræftede han, at den væsentligste årsag til fremkomsten af fedme i familiemæssige sammenhænge i højere grad skyldes arv end miljø.

Det er mere end 10 år siden, at TOS første gang uddelte prisen, der skal fremme, hædre og opmuntre forskning i fedme, og siden har man hvert år uddelt fem priser, der hædrer modtagerne for deres videnskabelige resultater inden for grundforskning, behandling og forebyggelse af fedme.

kontakt:
Professor Thorkild I. A. Sørensen
Mobil: 2348 5071