13. august 2015

Mødre i fertilitetsbehandling har øget risiko for depression

Fertilitet

Kvinder, der får et barn efter at have været i fertilitetsbehandling, har øget risiko for at få en depression i forhold til kvinder, der ikke får et barn, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Det får stor betydning for fremtidens fertilitetsbehandling, vurderer forsker.

Danske forskere har som nogle af de første i verden undersøgt risikoen for at udvikle en klinisk depression hos kvinder i fertilitetsbehandling. Det nye studie viser, at kvinder, som føder et barn efter at have været i behandling, har fem gange større risiko for at udvikle en depression i forhold til kvinder, der ikke fik et barn.

”De nye resultater er overraskende, for vi havde en formodning om, at det forholdt sig omvendt. Men vores studie viser tydeligt, at kvinder, som bliver mødre, har øget risiko for at udvikle depression i de seks første uger efter fødslen i forhold til de kvinder, som ikke fik et barn. Vores studie undersøger ikke, hvorfor depressionen opstår. Men andre studier viser at det måske kan føres tilbage på de hormonelle forandringer eller mentale faktorer, men det kan vi ikke sige med sikkerhed. Dog fandt vi ikke, nogen sammenhæng mellem antallet af fertilitetsbehandlinger og risiko for efterfølgende depression,” siger en af hovedkræfterne bag studiet ph.d. Camilla Sandal Sejbæk, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Vigtig viden for fremtidens behandling

Data fra 41.000 danske kvinder i fertilitetsbehandling indgår i det nye studie, som har beskæftiget sig med den fertilitetsbehandling, hvor der tages et æg ud kroppen, og befrugtningen foregår i et laboratorium. Undersøgelsen er baseret på unikke registeroplysninger fra de danske fertilitetsklinikker.

”Infertilitet berører hvert 4.-6. par, der har forsøgt at få børn, og vores forskning giver ny viden på et område, som har været underbelyst. Ved at sætte fokus på sammenhængen mellem at få et barn efter at have været i fertilitetsbehandling og risikoen for depression kan vores forskning give fagpersonalet nogle vigtige redskaber i form af rådgivning og håndtering af en graviditet før og efter fødslen. Derudover er resultaterne vigtige i forhold til de par, der overvejer at begynde en fertilitetsbehandling. Det kan være en hård proces at være i fertilitetsbehandling, og her viser vores resultater, at der altså ikke er større risiko for at få en depression, hvis behandlingen ikke resulterer i et barn,” siger lektor, dr.med. og ph.d. Lone Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Resultaterne er netop blevet publiceret i det internationale tidsskrift ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavia, hvor de er fremhævet i månedens nyhedsbrev, og i næste uge bliver de fremlagt på Københavns Universitet.

Kontakt:

Lektor, dr.med. og ph.d. Lone Schmidt, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Mail: lone.schmidt@sund.ku.dk
mobil: +45 22 41 65 85