30. marts 2015

Motion kan opveje luftforureningens skadelige bivirkninger

Motion

Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at fordelene ved motion er vigtigere for vores helbred end luftforureningens negative bivirkninger, ved for tidlig død. Med andre ord, fordelene ved motion opvejer luftforureningens skadelige bivirkninger.

Undersøgelsen viser, at selv om luftforurening har en skadelig indvirkning på vores helbred, bør man ikke se dette som en hindring for at motionere i urbane områder. ”Selv for de mennesker, der bor i de mest forurenede områder i København, er det sundere at løbe en tur eller at gå eller cykle til arbejde, end det er at forblive inaktive,” siger Lektor Zorana Jovanovic Andersen fra Center for Epidemiologi og Screening, Københavns Universitet.

Forskningsprojektets resultater er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Environmental Health Perspectives.

Hindrer luftforurening motion?

Det er velkendt, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen, mens luftforurening højner risikoen for tidlig død. Fysisk aktivitet forstærker indåndingen og deponeringen af luftforurenede partikler i lungerne, hvilket kan forstærke forureningens skadelige bivirkninger ved motion.

- Luftforurening opfattes ofte som en hindring for at motionere i urbane områder. Men i lyset af den stigende sundhedsbyrde på grund af fysisk inaktivitet og fedme, støtter vores undersøgelse op om de tiltag, der fremmer fysisk udøvelse, også i urbane områder med høj luftforurening, siger Zorana Jovanovic Andersen.

- Men vi anbefaler stadig, at folk motionerer og cykler i grønne områder, parker og skove med lav luftforurening og ikke på befærdede veje, når det er muligt, tilføjer hun.

Undersøgelsen

Dette er den første store befolkningsbaserede, langsigtede gruppeundersøgelse, der har kigget på den overordnede effekt af både fysisk aktivitet og luftforurening ved for tidlig død. Undersøgelsen er baseret på kvalitetsdata om både fysisk aktivitet og optagelsen af forurenede luftpartikler.

Undersøgelsen omfatter 52.061 personer på 50-65 år fra Aarhus og København, der alle deltog i gruppeundersøgelsen ”Kost, kræft og helbred”. Fra 1993-97 oplyste de om deres fysiske fritidsaktiviteter, herunder sportsudøvelse, cykling til/fra arbejde og i fritiden, havearbejde samt gåture. Forskerne estimerede herefter graden af trafikal luftforurening på deres hjemmeadresse.

5.500 deltagere døde inden 2010, og forskerne observerede ca. 20% færre dødsfald blandt de deltagere, der var fysisk aktive end blandt dem, der ikke var fysisk aktive, selv for de deltagere som boede i de mest forurenede områder af Aarhus og København, herunder i nærheden af tæt trafikerede veje.

- Det er også vigtigt at bemærke, at resultaterne først og fremmest siger noget om Danmark og områder med lignende mængder af luftforurening. Det ser muligvis meget anderledes ud i byer med en meget højere koncentration af luftforurening, som man ser det andre steder i verden, konkluderer Zorana Jovanovic Andersen.

Kontakt:

Lektor Zorana Jovanovic Andersen
Mob: 20 74 04 62