2. december 2015

Negative nyheder om statiner skyld i tidlig død hos hjertepatienter

SUND

Forskere i Danmark har fundet ud af, at det at nogle mennesker vælger at stoppe behandlingen med statiner, hænger sammen med negative nyhedshistorier om medicinen. Dette kædes yderligere sammen med en forhøjet risiko for hjerteanfald og dødsfald som følge af en hjertesygdom.

Undersøgelsen, der udgives i European Heart Journal i dag viser at for hver eneste landsdækkende, negative nyhedshistorie om denne gruppe af kolesterolsænkende lægemidler øgedes risikoen, for at folk holder op med at tage medicinen inden for de første seks måneder efter ordineret behandling, med 9%.

- Vi fandt en sammenhæng mellem negative nyhedshistorier og tidligt ophør af behandlingen med statiner, hvilket endvidere forklarede 2% af alle hjerteanfald samt 1% af alle dødsfald som følge af en hjertekarsygdom i forbindelse med tidligt ophør af behandlingen med statiner,” udtaler professor Børge Nordestgaard, Københavns Universitet, overlæge på Herlev og Gentofte Hospital.

- Personer, som stopper behandlingen med statiner før tid, har 26% øget risiko for at få et hjerteanfald og 18% øget risiko for at dø som følge af en hjertekarsygdom, sammenlignet med de personer, som fortsætter behandlingen.

- Selv om vi ikke med sikkerhed kan sige, at det er de negative nyhedshistorier om statiner, der er den direkte årsag til, at patienter holder op med at tage medicinen, så viser vores undersøgelser, at det er sandsynligt. Og selv om denne form for associationsforskning ikke kan bevise årsagssammenhænge, så indikerer vores data, at hvis man stopper med at tage medicinen før tid, så fører det til unødvendige hjerteanfald og dødsfald som følge af hjertekarsygdomme,” forklarer Børge Nordestgaard.

Professor Nordestgaard og hans kollega Dr. Sune Nielsen, seniorforsker på Herlev og Gentofte Hospital, fulgte 674.900 personer på 40 år eller derover, som fik behandling med statiner mellem januar 1995 og december 2010. De fulgte patienterne frem til udgangen af 2011.

Fra januar 1995 og fremefter fandt de 1931 statin-relaterede nyhedshistorier i den danske presse, dvs. aviser, blade, radio, tv, på nettet og gennem nyhedsbureauer. Historierne blev klassificeret som negative (110 historier), neutrale (1090 historier) og positive (731 historier).

Selv om statiner regnes som en meget sikker medicin, så kan de have bivirkninger, og særligt inden for de første seks måneder, herunder muskelsmerter og meget sjældent rhabdomyolyse (nedbrydning af skeletmuskulaturen). Disse bivirkninger kan føre til, at patienter ophører med at tage medicinen før tid. Forskerne undersøgte om de negative nyhedshistorier om statiner også spillede en rolle i patienternes beslutning om at afbryde eller fortsætte behandlingen.

Udover at undersøge forbindelsen mellem nyhedshistorier og tidligt ophør af behandlingen med statiner, undersøgte forskerne også, om det at være diagnosticeret med hjertekarsygdomme eller diabetes ved ordineringen af statiner, om tid (kalenderår), dosis, at være en mand, at bo i en by og at være af anden etnisk herkomst end Dansk hang sammen med tidligt ophør af behandlingen.

I perioden fra 1995-2010 steg andelen af patienter, som blev behandlet med statiner, med mindre end 1%, til 11% i alt, mens tidligt ophør af behandlingen med statiner steg fra 6% til 18%. Det samlede antal nyhedshistorier om statiner (positive, neutrale og negative) steg fra 30 i 1995 til 400 i 2009.

Udover den forhøjede risiko pga. negative nyhedshistorier, fandt forskerne endvidere, at risikoen for at patienter afbrød behandlingen med statiner før tid steg i henhold til stigende kalender år (4%), forhøjet daglig dosis (4%), at være en mand (5%), at bo i en by (13%) og at være af anden etnisk herkomst end dansk (67%). Dog faldt risikoen for at patienter afbrød behandlingen med statiner før tid, når der var positive nyhedshistorier (8%), og når patienterne var diagnosticeret med hjertekarsygdomme eller diabetes ved ordineringen af behandling med statiner (henholdsvis 27% og 9%).

- Statiner anses som en succeshistorie inden for moderne medicin, og lige nu udgør de den mest effektive forebyggelse af hjertekarsygdomme. Men kun under forudsætning af, at patienterne følger den ordinerede behandling. Vores undersøgelse viser, at næsten én ud af seks personer stopper behandlingen før tid, og det udgør et stort problem i henhold til forebyggelsen af hjertekarsygdomme, siger professor Nordestgaard.

- Vores undersøgelse indikerer, at vi har brug for at udvikle måder, der får flere patienter til at fortsætte behandlingen med statiner, særligt i de første seks måneder.

- Positive nyhedshistorier er som regel evidensbaseret. De forklarer, hvordan statiner kan forebygge hjertesygdomme og tidlig død, mens dette som regel ikke er tilfældet i de negative nyhedshistorier, hvor fokus plejer at være på de relativt sjældne og moderate bivirkninger. Når vi ser på antallet af negative nyhedshistorier om statiner, finder vi en overraskende stærk sammenhæng: Antallet af patienter, der stopper behandlingen med statiner før tid, stiger med 9% for hver landsdækkende historie. Hvis der ikke var en eneste negativ nyhedshistorie om statiner, så ville tidligt ophør af behandlingen nedsættes med 1,3% på landsplan, konkluderer professor Nordestgaard.

Kontakt: 
Klinisk professor Børge Nordestgaard
Mobil: 30 28 72 63