19. marts 2015

Ny viden om hvordan man bedst fremmer tandsundheden hos børn på verdensplan

Global Health

Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet har udviklet en effektiv model for, hvordan man bekæmper det stigende antal cariesangreb hos børn i Asien. Modellen er et vigtigt redskab til at bryde den sociale ulighed i børns tand- og mundsundhed.

Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet har udviklet en effektiv model for, hvordan man bekæmper det stigende antal cariesangreb hos børn i Asien. Modellen er et vigtigt redskab til at bryde den sociale ulighed i børns tand- og mundsundhed.

Mange børn i udviklingslandene lider af smerter og ubehag, og de går desuden glip af mange undervisningstimer i skolen. Projektet belyser, at skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for bekæmpelsen af dårlig tandstatus. Og projektet viser også, hvordan det er muligt at etablere skolesundhedsarbejde, herunder sundhedsformidling og sygdomsbekæmpelse for alle, i asiatiske lavindkomstlande såsom Thailand.

Forskningsresultaterne er netop blevet offentliggjort i den seneste udgave af det folkesundhedsvidenskabelige tidsskrift Community Dental Health.

Tandsundhed i Asien

Forskningsprojektet – der er baseret på WHO’s projekt for den sundhedsfremmende skole – har fokus på at løfte vidensniveauet omkring vigtigheden af sunde tænder og god mundhygiejne blandt skolebørn, familier og skolelærere for derved at kunne udvikle et sundt skolemiljø, sunde kostvaner, regelmæssig tandpleje for børn samt brugen af en effektiv fluortandpasta. 

Der er et overraskende højt antal cariesangreb hos skolebørn i Thailand, og det skyldes primært fattigdom, et højt sukkerindtag, dårlig mundhygiejne, manglende adgang til fluor der forebygger caries, og begrænsede tilbud om forebyggende tandpleje.

- Det er meget vigtigt, at vi lærer mere om effektive løsninger på disse sundhedsproblemer i verdens fattige lande, og dette projekt understreger vigtigheden i at engagere såvel skolebørnene, familierne, skolelærere som lokalsamfundene”, siger forskningsleder og professor Poul Erik Petersen fra Afdelingen for Global Oral Sundhed og Samfundsodontologi, Tandlægeskolen ved Københavns Universitet.

- Skoleprogrammets resultater er imponerende, med et fald på 41% i forekomsten af cariesangreb.

Undersøgelsen er baseret på et forsøg udført i Songkla-provinsen i Thailand, med deltagelse af 15 skoler og 3.706 børnehavebørn i alt. Forsøget strakte sig over to år, hvor man undersøgte virkningen af den sundhedsfremmende skole, herunder et systematisk mundhygiejneprogram med anvendelse af en effektiv tandpasta (1.450 ppm fluor).

Fremtidig skolesundhedsarbejde

Undersøgelsens resultater tager sigte på at støtte Sundhedsministerierne samt sundhedsmyndighederne og tandplejesektoren i lav- og middelindkomstlande i Asien i udviklingen af skolesundhedsprogrammer for tand- og mundsundhed. Erfaringerne fra forskningsprojektet kan også danne grundlag for nye tiltag i den globale bekæmpelse af risikofaktorer i forbindelse med børns mundsundhed.

- På globalt plan er det meget få skolesundhedsprogrammer, der evalueres videnskabeligt. Dette forskningsprojekt har tilvejebragt en sådan systematisk viden og kan derfor medvirke til generelt at fremme forebyggende og sundhedsfremmene tiltag inden for skolemiljøet, konkluderer Poul Erik Petersen.

Kontakt: 

Poul Erik Petersen 
Mobil: 2446 3598