13. november 2015

Nyskilte får elektronisk værktøjskasse

Skilsmisse

Skilsmisser er hård kost for både de involverede familier og samfundet. Københavns Universitet og Egmont Fonden står bag nyt projekt, som skal hjælpe nyskilte igennem den svære proces det kan være at blive skilt.

Danskerne bliver skilt som aldrig før, og skilsmisserne tager hårdt på de involverede og er omkostningsfuld for samfundet. Alene i 2014 blev 19.435 ægtepar skilt i Danmark – det højeste tal nogensinde. Undersøgelser viser, at skilsmissen påvirker den nyskilte meget både fysisk og psykisk, og at håndteringen af skilsmisseprocessen har stor indvirkning på både egen og eventuelle børns trivsel og sundhed. Videre rammes det danske samfund af de økonomiske bivirkninger af skilsmisser gennem fx nyskiltes øgede brug af rets- og sundhedssystemet eller øget fravær fra arbejdspladsen. 

Derfor lancerer Københavns Universitet og Egmont Fonden nu skilsmisseportalen. ”Samarbejde efter Skilsmisse” eller blot ”SES”, som er en elektronisk værktøjskasse, en app og et online kursusprogram. 'SES' består af i alt 17 interaktive læringsmoduler, som giver både konkret viden om skilsmisser og praktiske øvelser, der kan hjælpe den nyskilte selv, fremme samarbejdet med ex-partneren og tage vare om evt. involverede børn. Fx kan den nyskilte lære at undgå de typiske faldgruber i skilsmisseprocessen, forstå egne og deres børns reaktioner og etablere et godt samarbejde med eks-partneren.

Det hele kan udføres hjemmefra med en computer foran sig eller en smartphone i hånden, og løsningen er sammensat med et minimum af tekst og formidlet levende og i øjenhøjde. Herudover giver løsningen brugerne mulighed for at spørge andre skilte og eksperter til råds.

”Uanset om skilsmissen er dit eget valg eller ej, står du som nyskilt overfor nogle store forandringer i dit liv, som du skal lære at håndtere. Det kan du for eksempel lære på et kursus eller ved at gå til psykolog, men der er mange, som slet ikke har lyst til, mulighed for eller overskud til sådanne kurser eller psykologbistand. Med ”SES” har fagpersoner og forskere med viden om skilsmisser og digital formidling lavet et videnskabeligt underbygget og let tilgængeligt alternativ for alle uanset bosted eller økonomisk baggrund”, siger forskningsansvarlig på 'SES' Gert Martin Hald, psykolog og leder af Afdeling for Miljø og Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

"Samtidig er løsningen tids- og behovsmæssig fleksibel så den er tilgængelig når den nyskilte har tid og den nyskilte kan vælge de læringsmoduller, der er mest relevante for dem. I en ofte travl hverdag og i en skilsmisseproces hvor behov for forskellig typer af hjælp kan variere er det en stor fordel sammenlignet med fx traditionelle kurser" tilføjer projektleder på 'SES', psykolog og ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Søren Sander.

Alle nyskilte bliver nu tilbudt værktøjet
”Vi ved, at skilsmisse rammer børnene særligt hårdt, hvis forældrenes brud er konfliktfyldt. Derfor er der brug for at hjælpe skilte forældre med at samarbejde og løse konflikte. Vi ser nogle spændende perspektiver i et forskningsbaseret digitalt værktøj som Samarbejde efter skilsmisse, der kan nå ud til nogle målgrupper, som måske ikke har mulighed for at benytte sig af de eksisterende tilbud. Vi tror, det vil kunne bidrage til øget trivsel for mange børn, der oplever en skilsmissesituation,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

En pilottest gennemført i samarbejde med Statsforvaltningen viser, at danskerne tager godt imod den digitale hjælp. På få uger tilmeldte mere end 450 nyskilte sig ”SES”.

”SES” lanceres den 16. november med deltagelse af Social- og Indenrigsminister Karen Elleman (V). Ved hjælp af et samarbejde med Statsforvaltningen bliver 'SES' tilbudt nyskilte i Danmark gratis via et link som udsendes sammen med den elektroniske skilsmissebevilling. Deltagernes brugerdata vil – anonymt – blive brugt til forskning i, hvordan man kan hjælpe skilte bedst muligt.

Kontakt
Psykolog og leder af Afdeling for Miljø og Sundhed Gert Martin Hald, tlf: 28 73 13 17
Psykolog og ph.d.-studerende Søren Sander, tlf: 40 40 14 00