3. september 2015

Nyt center styrker forskning i mink

CPH Mink

Det nye forskningscenter CPH Mink på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, skal fungere som en platform for en styrket indsats i forskning, innovation og uddannelse.

Dyresundhed, velfærd og bæredygtighed er nøgleordene for det nye forskningscenter CPH Mink, der er et tværfagligt forsknings- og innovationscenter, der samler al forskning i mink på Københavns Universitet og arbejder målrettet på at bidrage til at understøtte den danske minkproduktion, som er verdens førende. 

”Vi har glædet os meget til at få lov til at samle vores forskellige fagligheder inden for forskning i mink. I det nye center har vi en unik mulighed for at dele viden, ressourcer og fagligheder. Det nye center vil ikke alene skabe en langt større synergi mellem vores forskellige fagligheder, men også placere vores forskning i toppen både på nationalt og internationalt plan”, siger lektor Connie Frank Matthiesen.

Forskning, der kommer minken til gode
Mink er dansk landbrugs tredjestørste animalske eksportprodukt, og danske minkavlere producerer årligt 17,8 millioner minkskind. Det nye center skal bidrage til, at branchen fortsat sætter de højeste standarder for en bæredygtig produktion med fokus på dyresundhed, produktivitet og velfærd.

”Københavns Universitet har en række helt centrale kompetencer inden for forskning i mink, og det er oplagt, at vi med det nye center har fået de bedste forudsætninger for at kunne sammenholde minkens fysiologi, ernæring, sundhed- og sygdomsforhold. Det betyder, at vi i fremtiden kan levere en verdensklasseforskning, der kommer den danske minkproduktion til gode på en lang række punkter ”, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dyrenes sundhed og velfærd spiller en central rolle i forskningen, der på sigt kan bidrage til bl.a. at udarbejde optimerede fodringsstrategier og arbejde med smittebeskyttelse samt forebyggelses- og behandlingsmetoder. 

CPH Mink er dannet af de tre veterinær- og husdyrvidenskabelige institutter Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi og Institut for Produktionsdyr og Heste. Centeret er organiseret med et rådgivende udvalg af personer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Kopenhagen Fur.

Læs mere om forskningen i det nye center.

Yderligere oplysninger om forskning, kontakt venligst:

Centerleder Connie Frank Mathiesen, tlf. 35 33 09 32.

Ved pressehenvendelse, kontakt venligst:

Kommunikationschef Anéh Christina Hajdu, mobil 21 22 26 92