8. januar 2016

Overdødelighed blandt psykisk syge patienter med diabetes kan reduceres

Diabetes

En individuelt tilpasset behandling hos praktiserende læge kan redde liv blandt type 2 diabetespatienter med alvorlig psykisk sygdom, viser undersøgelse fra Københavns Universitet.

Psykisk syge diabetespatienter har en stærkt forhøjet dødelighed sammenlignet med andre diabetespatienter, men den kan sænkes med relativt enkle midler, nemlig ved at sende patienterne i et skræddersyet behandlingsforløb hos egen læge. Det viser en ny analyse af en undersøgelse fra Københavns Universitet, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift General Hospital Psychiatry.

Projektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis” fulgte i 19 år 1381 patienter, som var i behandling hos deres praktiserende læge fra de fik stillet diagnosen type 2 diabetes. Halvdelen af lægerne modtog undervisning i, hvordan de kunne forbedre organiseringen af behandlingen af patienter med diabetes. Undervisningen handlede blandt andet om, hvordan lægerne kunne tage udgangspunkt i patienternes egne ønsker for at opnå den bedst mulige behandling. Af de 1381 patienter med diabetes har 179 også fået stillet en alvorlig psykiatrisk diagnose, enten før de fik konstateret diabetes eller i løbet af de efterfølgende 19 år.

"Psykisk syge patienter har øget forekomst af diabetes, og de lever i gennemsnit op til 20 år kortere end personer uden psykiatrisk sygdom. Projektet bekræfter, at patienter, som både har diabetes og en alvorlig psykisk sygdom, har en markant overdødelighed i forhold til patienter med diabetes uden psykisk sygdom", fortæller Julie Rask Larsen, der er læge og ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og har lavet den nye analyse.

Gennemgangen viser også, at en individuelt tilpasset behandling hos praktiserende læge sænker dødeligheden markant.

"I gruppen med alvorlig psykisk sygdom, som fik tilbudt den individuelt tilpassede diabetesbehandling af deres praktiserende læge, blev risikoen for død reduceret med 33 procent og risikoen for blodprop i hjertet blev halveret. Patienter, som fik den individuelt tilpassede diabetesbehandling, men som ikke havde eller fik en psykisk sygdom, oplevede ingen ændring af dødeligheden, og risikoen for blodprop i hjertet blev reduceret med 20 procent", siger Julie Rask Larsen.

Professor i almen medicin Niels de Fine Olivarius, som leder dette projekt, mener, at man i behandlingen af diabetespatienter med psykisk sygdom ikke altid sætte barren meget højt, selv om lægen som udgangspunkt gerne vil nå så langt som muligt med patienten. I undersøgelsen arbejdede lægerne eksempelvis med, at patienterne selv kunne vælge mellem god, acceptabel eller ligefrem, og det helst kun i korte perioder, dårlig kontrol af deres kolesterol, blodsukker og blodtryk.

"Patienter, der presses for hårdt, kan miste motivationen, og den praktiserende læge bør tage udgangspunkt i den enkelte patients aktuelle livssituation. Hvor meget overskud har patienten lige nu? Man kan ikke sige til alle, at du skal lave dit liv om. Hvis man lige er blevet fyret, skilt eller er akut psykisk syg, er man sikkert ikke klar til at gøre det store ved sin diabetes og få en god kontrol. Der er det vigtigt, at lægen bevarer patientkontakten og ikke støder patienten fra sig, så dialogen kan fortsætte senere", siger Niels de Fine Olivarius.

Kontakt:
Professor Niels de Fine Olivarius, mail: olivarius@sund.ku.dk, tlf.: +45 35 32 71 60