8. december 2015

Prestigefyldt bevilling til forskning i molekylær aldring og kræft

Molekylær aldring

Lektor Andres Lopez-Contreras fra Center for Sund Aldring og Institut for Cellulær og Molekylær Medicin har modtaget et af de prestigefyldte ERC Starting Grants fra Det Europæiske Forskningsråd. Han skal undersøge, hvordan ustabilitet i DNA’et indgår i aldringsprocesser og udvikling af kræft.

ERC Starting Grants bliver givet til lovende yngre forskere for at hjælpe dem med at etablere deres egen forskningsgruppe. Lektor Andres Lopez-Contreras fra Center for Sund Aldring, Center for Kromosomstabilitet og Institut for Cellulær og Molekylær Medicin har modtaget et ERC Starting Grant på 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd. Med bevillingen får Andres Lopez-Contreras mulighed for at udvide sin forskningsgruppe og styrke gruppens og forskningsområdets internationale synlighed.

Indre fjender i DNA’et

Den hidtidige forskning peger i retning af, at ustabilitet i vores DNA kan være den underliggende årsag til aldersrelaterede sygdomme, herunder kræft og neurologiske sygdomme. Ændringer i DNA’et ser ud til både at blive udløst af udefrakommende faktorer, men også af ustabile regioner i selve DNA’et. Disse regioner de såkaldte ”commen fragtile sites, CFS” er omdrejningspunktet for Andres Lopez-Contreras’ forskning – hvordan virker de, og hvordan påvirker de aldringen i væv og udviklingen af kræft.

”I kræftceller er de ustabile områder af DNA ofte ændret, og målet er derfor at forstå, hvordan ustabiliteten i vores DNA er reguleret. Hvis vi forstår hvordan ustabiliteten er reguleret, er der potentiale for, at vi på sigt kan bruge det i behandlingen af kræft og andre aldersrelaterede sygdomme”, siger Andres Lopez-Contreras.

Ustabile områder bevaret gennem evolutionen

Den nuværende forskning viser, at de ustabile områder i DNA’et er meget bevaret gennem evolutionen til trods for deres ustabilitet.

”I og med at de ustabile områder i vores DNA er bevaret gennem evolutionen, tyder det på, at de kan have en meget vigtig funktion - vi kender den blot ikke endnu. Jeg håber derfor at kunne bestemme den biologiske funktion og dermed få en forklaring på, hvorfor de områder er så velbarede. Derudover håber jeg at finde de faktorer og de mekanismer, som regulerer ustabiliteten”, forklarer Andres Lopez-Contreras.

Andres Lopez-Contreras fortæller om tildelingen af bevillingen: 
“Det er meget prestigefyldt at få en ERC-bevilling i Europa. Jeg ser tildelingen som et godt udgangspunkt og en fantastisk mulighed for at nå mine forskningsmæssige mål. Jeg vil med denne bevilling samme med mine kolleger gøre mit bedste for at demonstrere, at jeg har fortjent denne mulighed”.

Kontakt

Lektor Andres Lopez-Contreras, mobil 21 55 35 63