11. maj 2015

Professor Allan Krasnik får 30 mio. kroner til forskning i integration

Forskningsmidler

Centerleder og professor Allan Krasnik fra Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, Københavns Universitet, har netop modtaget 30 mio. norske kroner fra NordForsk til forskningsprojektet CAGE (Coming of Age in Exile). Projektet sætter som det første fokus på unge flygtninges levevilkår i forhold til de nordiske landes velfærdspolitik.

”Meget tyder på, at unge flygtninge lever under andre og mindre favorable sociale, økonomiske og sundhedsmæssige forhold end resten af befolkningen. Det har derfor stor betydning, at vi finder ud af, hvordan problemerne opstår, og hvordan vi kan løse dem, så vi kan blive bedre til at integrere nye nordiske indbyggere”, siger centerleder og professor Allan Krasnik.

Projektet er et samarbejde mellem ledende forskergrupper i de nordiske lande. Ved hjælp af registerdata, policy dokumenter og kvalitative interviews skal de nordiske forskere undersøge, hvordan der opstår social, økonomisk og helbredsmæssig ulighed blandt flygtninge og deres børn. Projektet sætter samtidig fokus på, hvordan de socioøkonomiske og helbredsmæssige forhold spiller sammen med de nordiske landes velfærdspolitik inden for blandt andet sundhed, uddannelse og arbejdsmarked.

”Projektet vil først og fremmest skabe ny viden om de mekanismer, der udløser ulighed i sundhed og socioøkonomiske forhold blandt nordiske flygtningegrupper. På den måde kan vi også pege på muligheder for en bedre velfærdsindsats i politik og praksis i de nordiske lande. Derudover håber vi også, at den nye viden vil være med til at udvikle, hvordan vi bliver bedre til at samtænke sundhed, uddannelse, arbejdskraft og andre vigtige faktorer for vores velfærdssamfund”, siger Allan Krasnik.

Fakta om projektet
• CAGE (Coming of Age in Exile) – Sundhed og socioøkonomisk ulighed blandt flygtninge i de nordiske velfærdssamfund – har netop modtaget 30 mio. norske kroner fra NordForsk.
• Projektet er tværnordisk, og projektleder er centerleder og professor Allan Krasnik, Center for Migration, Etnicitet og SundhedInstitut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
• Projektet løber over fire år og skal belyse, hvordan social, økonomisk og helbredsmæssig ulighed udvikles hos unge flygtninge, samt hvordan faktorerne påvirker hinanden og spiller sammen med de nordiske landes velfærdssystemer.

Kontakt: Centerleder og professor Allan Krasnik: tlf.: 35 32 79 71, mobil: 23 32 11 45, mail: alk@sund.ku.dk