12. februar 2015

Science hædrer professor Maiken Nedergaard for "Årets Artikel"

Pris

American Association for the Advancement of Science (AAAS) har tildelt forskeren Maiken Nedergaard deres ældste pris for en undersøgelse, der viser hvordan hjernen udrenser sig selv under søvn.

Forskning, der sætter fokus på hjernen og neurodegenerative sygdomme såsom Alzheimer, har modtaget AAAS’ Newcomb Cleveland-pris.

Newcomb Cleveland-prisen er foreningens ældste og uddeles årligt til forsker(e), der har udgivet en fremragende artikel i tidsskriftet Science. Prisen uddeles på fredag den 13. februar, på AAAS’ årlige generalforsamling i San Jose, Californien.

Dette års pris går til en artikel, der udkom i oktober 2013 under titlen ”Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain” (søvn styrer den voksne hjernes udrensning af affaldsstoffer). Blandt forfatterne er Maiken Nedergaard, professor på Center of Basic and Translational Neuroscience på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Undersøgelsen bygger på en forskergruppe fra University of Rochester Medical Centers (URMC) tidligere resultater, der viste, at hjernen har sit eget, helt unikke affaldssystem, også kaldet det glymphatiske system. Artiklen i Science påviste, at det glymphatiske system er yderst aktivt under søvn, hvorved affaldsstoffer, der forbindes med Alzheimers og andre neurologiske lidelser, udrenses. Derudover påpegede forskerne, at hjernecellerne formindskes under søvn, hvilket muliggør en mere effektiv udrensning af affaldsstofferne.

Denne opdagelse kan også være med til at forklare det biologiske behov for søvn i kraft af, at hjernen benytter dens begrænsede energi på enten at være beredt og i stand til at bearbejde information i vågen tilstand eller på at skille sig af med affaldsstoffer under søvn. Forskerholdet på URMC har siden påvist, at det glymphatiske systems funktion nedsættes med alderen, og at det muligvis beskadiges ved alvorlige hjerneskader.

Løser mysterium

”Før man identificerede det glymphatiske system, var der ingen, som rigtig forstod, hvordan hjernen skilte sig af med affaldsstoffer”, siger Maiken Nedergaard, M.D., D.M.SC., meddirektør for URMC Center for Translational Neuromedicine og artiklens hovedforfatter.

”Denne forskning løser ikke bare dette mysterium, den gør det også muligt at undersøge og muligvis behandle neurodegenerative sygdomme, eftersom de næsten alle forbindes med en ophobning af celleaffald.”

Artiklens medforfattere omfatter: Lulu Xie, Hongyi Kang, Qiwu Xu, Michael Chen, Yonghong Liao, Thiyagarajan Meenakshisundaram, John O’Donnell, Daniel Christensen, Takahiro Takano, og Rashid Deane fra URMC, Jeffrey Iliff fra Oregon Health and Science University og Charles Nicholson fra New York University.

”Tildelingen af Newcomb-Cleveland-prisen markerer et af årets højdepunkter for Science og kan ses som en forsættelse af en mere end 90 år gammel tradition”, siger Marcia McNutt, chefredaktør på Science-tidskrifterne. ”Jeg er særligt glad for dette års valg, der forklarer hvorfor organismer har brug for søvn: hjernen skal renses for affaldsstoffer. Resultaterne er både forbløffende og gennemgribende, og det vil højst sandsynligt påvirke neurovidenskabelig forskning i mange år fremover.”

AAAS er verdens største almenvidenskabelige organisation og udgiver af Science-tidsskrifterne. Organisationen blev grundlagt i 1848 og omfatter flere end 250 tilhørende foreninger og videnskabsakademier, der betjener over 10 millioner enkeltpersoner. Science udgiver det største antal peer-reviewed almenvidenskabelige artikler på verdensplan, med et anslået antal læsere på ca. 1 million.

Du kan læse den vindende forskning ved at klikke her