27. marts 2015

Professor Søren Brunak hovedkraft i ny satsning på big data medicine på SUND og Rigshospitalet

FORSKNING

Efter mere end 25 år på DTU skifter bioinformatikeren, professor Søren Brunak til en ny hovedansættelse på The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Efter mere end 25 år på DTU skifter bioinformatikeren, professor Søren Brunak til en ny hovedansættelse på The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han vil samtidig være tilknyttet Rigshospitalet, hvor han skal være med til at udvikle nye strategier for udnyttelsen af danske sundhedsdata i en tid hvor disse i langt højere grad kan integreres med molekylære screeningsdata.

 - Vi er meget glade for, at vi sammen med Søren Brunak kan styrke forskningen i og brugen af big data på sundhedsområdet, siger dekan for KU-SUND Ulla Wewer.

- Søren Brunak har været en pioner indenfor bioinformatikken, og har i de senere år udviklet nye tilgange til analysen af sundheds- og sygdomsdata, med fokus på at forstå millioner af individuelle livslange sygdomsforløb. I en tid hvor befolkningens levealder vokser, vil denne type forskning pege på nye muligheder både indenfor forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering, siger Ulla Wewer.

Store perspektiver

- Der er store perspektiver i at udvikle samarbejdet på tværs af regioner, hospitaler og universiteter. Vi skal håndtere og udnytte data på nye måder og søge at omsætte dataanalyserne til nye mere præcise behandlingstiltag med færre bivirkninger, siger Jannik Hilsted, lægelig direktør på Rigshospitalet.

Søren Brunak fortsætter ledelsen af den danske node i den nye europæiske infrastruktur for bioinformatik, ELIXIR, der omfatter alle danske universiteter. Dette arbejde involverer i stigende grad supercomputerressourcer og vil fortsat blive koordineret fra DTU.

- Jeg glæder mig til at udvikle nye alliancer, der udnytter unikke danske sundhedsdata til at skabe grundlaget for forbedret behandling. Vi arbejder på tværs af hele sundheds- og sygdomsspektret og interesserer os for følgesygdomme og andre sygdomskorrelationer, der opstår over lange tidsrum. Jeg ser frem til også at udvikle samarbejdet yderligere internt i Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, hvor der er samlet et drømmehold af topforskere med interesse for proteiner og deres sygdomsrelevans, siger Søren Brunak.