6. november 2015

Lundbeckfonden uddeler millioner til forskning i aldring

Lundbeckfonden

Et af Lundbeckfondens Fellowships på 10 millioner går til lektor Simon Bekker-Jensen fra Københavns Universitet til forskning i aldring.

Som kystens klipper brydes ned af vind, vejr og hav, slider livets processer alle organismers celler ned. De ældes.

"Det, der ælder cellerne, er først og fremmest det daglige pres på cellen. Det, vi kalder cellulært stress. Og jeg vil studere i detaljer, hvordan cellen reagerer på stressen og reparerer sig selv,” forklarer lektor Simon Bekker-Jensen fra Center for Sund Aldring og The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Han har netop modtaget et Lundbeckfondens Fellowship. Med udnævnelsen som Lundbeckfond Fellow følger 10 millioner kroner – og helt nye muligheder for de næste fem år at forske i, hvordan vores celler bekæmper den langsomme nedbrydning, de udsættes for gennem et helt liv.

Cellen reparerer sig selv

Det er kemien omkring det særlige stof P38, Simon Bekker-Jensen skal undersøge i detaljer. P38 er kendt for at igangsætte en meget stor del af cellens forsvar mod stress. Proteinet P38 aktiveres, hvis celler for eksempel bliver så varme, at molekyler går i stykker, eller udsættes for ultraviolet lys eller hidsige iltmolekyler, der river cellens kemiske forbindelser fra hinanden. Og så snart P38 er aktiveret, påbegynder det en kaskade af kemi, som ændrer en række andre molekyler i cellen, der derefter går i gang med at reparere cellerne. Det er denne kaskadereaktion, som Simon Bekker-Jensen skal klarlægge.

De processer, som P38 igangsætter, er nemlig kun kendt overfladisk - lidt, som hvis man ved, at blikkenslageren kommer og reparerer vandrøret, hvis det sprænges, men ikke ved, hvordan han tilkaldes, hvilket værktøj, han bruger, hvorfor røret bliver tæt eller hvem, der lukker ham ind.

Vil forstå aldring

"Det er klart, at hvis vi kan få detaljeret indsigt i, hvordan cellernes forsvar mod stress indgår i ældningen af celler, så vil vi også bedre kunne forstå, hvorfor vi ældes og slides forskelligt. Og så vil vi måske kunne hjælpe folk, der nedslides hurtigere. Det kan have betydning for, hvor hurtigt, vi ældes og hvor sunde vi bliver som gamle", forklarer Simon Bekker-Jensen, som i øvrigt er en af Danmarks bedste skakspillere – et talent han også udnytter i sin forskning.

"Skak minder meget om forskning. Man skal tænke logisk, observere, gennemtænke situationen og løse problemet. Og så skal man bruge sin kreativitet. Så der er meget fra skak, jeg kan bruge i min forskning", forklarer han.

"Der er tale om et ganske særligt forskningstalent, vi allerede tidligt i hans karriere blev opmærksomme på," udtaler Lundbeckfondens forskningschef Anne Marie Engel

"Han har tidligere modtaget Lundbeckfondens Talentpris, og han bliver ved med at levere forskning af høj kvalitet, samtidig med at han i sin unge alder har en imponerende videnskabelig produktion bag sig.

Om Lundbeckfondens fellowship-program

Med fellowship-programmet ønsker Lundbeckfonden at give talentfulde forskere en unik mulighed for at forske målrettet og koncentreret i fem år. Hver Fellow modtager en forskningsbevilling på 10 millioner kroner. Bevillingerne går til yngre forskere, der har erhvervet en ph.d.-grad inden for de sidste 5-7 år og som er kvalificerede til at etablere eller videreføre egne forskergrupper inden for sundhedsvidenskab.

Kontakt

Kommunikationschef Regitze Reeh, Lundbeckfonden, tlf. 3054 6608

Lektor Simon Bakker Jensen, mobil 2020 4993