6. februar 2015

Overvægtige børn har større risiko for at udvikle spiserørskræft som voksne

Fedme

Overvægtige børn har måske en større risiko for at udvikle spiserørskræft som voksne end deres slankere venner, ifølge en undersøgelse, der blev offentliggjort i denne uge i British Journal of Cancer.

Overvægtige børn har måske en større risiko for at udvikle spiserørskræft som voksne end deres slankere venner, ifølge en undersøgelse, der blev offentliggjort i denne uge i British Journal of Cancer.

Forskere har studeret sygejournalerne for over 255.000 danske skolebørn, født mellem 1930 og 1971. De blev målt og vejet hvert år fra de var syv til de blev 13 år gamle, og forskerne har brugt denne information til at udregne deres BMI (Body Mass Index).

BMI omfatter et menneskes vægt sammenholdt med deres højde, og det gør det meget enkelt at vurdere, om mennesker holder en sund vægt.

Over 250 af børnene i undersøgelsen udviklede spiserørskræft efter at have rundet de 40 år. Ved at sammenholde disse midaldrende patienter med deres sygejournaler fra skoletiden, opdagede forskerne at børn på 9-13 år med et højt BMI, som ofte var overvægtige eller ligefrem meget overvægtige, havde større sandsynlighed for at udvikle denne type kræft senere i livet.

Ved at bruge disse resultater fra 1930erne til 1970erne, beregnede forskerne, at 2,1 procent af samtlige tilfælde af spiserørskræft hos voksne mænd i Danmark var forbundet med, at drengene var overvægte eller meget overvægtige i en alder af 13 år.

Men forskerne vurderer også, at dette tal reelt kan ligge oppe omkring 17,5 procent for samtlige tilfælde af spiserørskræft i fremtiden, på grund af det forhøjede antal børn, der er meget overvægtige.

Dr. Jennifer Baker, lektor ved Instituttet for Forebyggende Medicin ved Københavns Universitet siger, ”Vores resultater indikerer, at forhøjelsen af antallet af børn, der er overvægtige eller meget overvægtige, kan lede til en betragtelig forhøjelse i antallet af tilfælde af spiserørskræft i fremtiden.

”Det kan godt være, at det at være overvægtig som barn hænger direkte sammen med en forhøjet risiko for at udvikle denne form for kræft senere i livet. Eller måske er det mere sandsynligt, at overvægtige børn også bliver overvægtige voksne, og vi ved, at når voksne overskrider en sund vægt, så er der større risiko for at udvikle kræft, herunder også spiserørskræft. Vi har brug for yderligere forskning, men uanset hvordan det hænger sammen, så understreger vores resultater vigtigheden af, at børn holder en sund vægt – særligt da det peger i retning af, at overvægtige børn faktisk også har risiko for at udvikle andre former for kræft senere i livet.”

Spiserørskræft er den 13. hyppigst forekommende kræfttype blandt voksne med ca. 8.300 årlige diagnoser i Storbritannien. Denne kræfttype forekommer dobbelt så hyppigt hos mænd som hos kvinder.

En tidligere undersøgelse fra Cancer Research UK vurderede, at det at være overvægtig eller meget overvægtig er skyld i flere end 1 ud af 4 tilfælde af spiserørskræft hos mænd samt ca. 1 ud af 10 tilfælde hos kvinder. Dette skyldes muligvis, at overvægtige personer oftere lider af halsbrand (tilbageløb af mavesyre til spiserøret), hvorved mavesyren irriterer belægningen i spiserøret, hvorved risikoen for at udvikle spiserørskræft forhøjes. Et højt BMI forbindes også med gastroøsofagal refluksygdom hos børn.

Den danske undersøgelse omfattede ikke sociale eller livstilsfaktorer, der muligvis også påvirker sandsynligheden for, at man udvikler kræft, men forskerne udtaler, at der var meget lidt, der pegede i retning af, at disse faktorer ville påvirke deres resultater.

Dr. Julie Sharp, leder af sundhedsinformation hos Cancer UK siger, ”Denne undersøgelse indikerer, at det at være overvægtig som barn muligvis påvirker helbredet mange år senere. Undersøgelsen pointerer, hvor vigtigt det er, at sikre at børn spiser sundt, og at de holder sig aktive, da det vil være med til at give dem den bedst mulige start på livet, og det vil muligvis også nedsætte risikoen for at udvikle sygdomme, herunder kræft, i fremtiden.”

Få adgang til forskningen via British Journal of Cancer.