26. marts 2015

Stærk medarbejderindsats skaber ny moderne Tandlægeskole

Odontologi

Ambitiøs plan skal føre Tandlægeskolen sikkert ind i fremtiden og bevare høj international kvalitet i både uddannelse og forskning

Tandlægeskolen på Københavns Universitet har i de seneste år stået overfor betydelige økonomiske udfordringer. Med institutleder Anne Marie Lynge Pedersen i spidsen er der blevet lagt en ambitiøs plan, som vil føre Tandlægeskolen sikkert ind i fremtiden og bevare høj international kvalitet i både uddannelse og forskning.

I marts 2015 gennemføres tredje fase af en række nødvendige økonomiske tilpasninger på Tandlægeskolen i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om en bæredygtig Tandlægeskole med udgangen af 2017.  De seneste år har faldende basisbevillinger kombineret med meget dyre, men uundværlige klinikfaciliteter skabt økonomisk ubalance på Tandlægeskolen, og det har været nødvendigt med betydelige forandringer.

Den omfattende modernisering af Tandlægeskolen, der nu realiseres, får konsekvenser for både forskning og uddannelse.

- Jeg er meget ked af, at vi har været nødt til at afskedige dygtige medarbejdere undervejs. Der er ingen tvivl om, at det har gjort virkelig ondt at nå hertil, og jeg er stolt over den store indsats medarbejdere og studerende har ydet for at få skabt det bedst mulige afsæt for en bæredygtig Tandlægeskole. Vi står nu med en ny organisation, hvor vi mere effektivt kan uddanne dygtige tandlæger, og hvor vi vil forske i områder, der er meget vigtige for landets patienter, siger institutleder Anne Marie Lynge Pedersen.

Ny studieordning

Fremover vil Tandlægeskolen være fokuseret om færre forskningsområder, og uddannelsen vil være struktureret anderledes – men stadig med fokus på at bevare det høje niveau i uddannelsen og dermed hos de færdige kandidater.

Fra september 2015 træder en ny studieordning for Tandlægeskolen i kraft. Dermed effektiviseres driften og brugen af de klinikfaciliteter, som er en forudsætning for, at nyuddannede tandlæger har de nødvendige kliniske kompetencer, når de starter i deres virke i samfundet.

En af de økonomiske udfordringer på Tandlægeskolen har været, at driften af en stor tandlægeklinik med 50.000 patienter årligt, er meget omkostningstung.

- Vi har foretaget en grundig analyse af alle omkostninger og har nu tilpasset hele uddannelsen, så vi udnytter klinikfaciliteterne optimalt. Der har været fokus på at fastholde omfanget af den kliniske og teoretiske undervisning, og at skabe en mere effektiv sammenhæng mellem studieordningen og klinikkens drift.  Ændringerne betyder faktisk, at de studerende vil få mere tid på klinikken end hidtil, fortæller Anne Marie Lynge Pedersen.

Yderligere oplysninger kan fås hos institutleder Anne Marie Lynge Pedersen på telefon 35 32 67 29