6. februar 2015

Globalt fokus på stofskifteforskning ved Københavns Universitet

forskning

Den internationalt anerkendte forsker professor Tamas L. Horvath fra Yale University etablerer nu sit forskningslaboratorium her i København efter at have modtaget et 7-årigt forskningslegat på 40 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Ungarskfødte Tamas L. Horvath, der p.t. er professor ved Yale University School of Medicine, tiltræder stillingen som videnskabelig direktør på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research i løbet af de kommende måneder. Han vil derudover blive tilknyttet Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Titlen på hans professorat bliver: Professor i neurometabolisme.

Ansættelsen af dr. Horvath er en enestående mulighed for at bringe neurometabolisk forskning på højeste internationale niveau til København, og det vil få en enorm betydning for fremtiden og især de næste ti års forskning på både Københavns Universitet og i Danmark som helhed,” udtaler Ulla Wewer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Novo Nordisk Fondens forskningslegater, de såkaldte Laureate Research Grants, gives til topforskere, der ønsker at komme til Danmark og udføre banebrydende forskning. Formålet med disse legater er at støtte internationalt førende biomedicinsk og bioteknologisk forskning ved at yde betydelig og langsigtet støtte.

Takket være denne udnævnelse vil den grundlæggende neurometaboliske forskning få et meget tiltrængt løft i forhold til fedme og diabetes,” tilføjer Ulla Wewer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Professor Horvaths forskning vil fokusere på centralnervesystemet og på, hvordan det påvirkes af forskellige typer af perifert væv, f.eks. muskel-, tarm-, bugspytkirtel- og levervæv, og han vil især fokusere på at udvikle nye måder at kroniske stofskiftelidelser og degenerative lidelser på. Ansættelsen af professor Horvath er et led i centrets langsigtede strategi om at skabe størst mulige synergier i forhold til den stærke forskningstradition inden for hjerne-tarm-aksen.

Det er afgørende, at der udvikles metoder, som gør det muligt at undersøge disse grundlæggende fysiologiske og patologiske problemstillinger ud fra dette bredere perspektiv under anvendelse af de mest nøjagtige og moderne værktøjer inden for molekylær-, celle- og systembiologi,” siger professor Horvath.

Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants

Formålet med legaterne, der går under navnet Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants, er at styrke internationaliseringen af biomedicinsk og bioteknologisk forskning i Danmark. De 7-årige legater gives til topforskere, som ønsker at etablere deres forskningsgruppe i Danmark. Hvert legat gives som en rammebevilling omfattende projektdrift, løn og forskningsapparatur  på op til 5 mio. kr. om året i 7 år, dog med en ramme på 10 mio. kr. det første år til etableringsudgifter og rekruttering af medarbejdere (i alt maksimalt 40 mio. kr. over 7 år). Legaterne kan eventuelt forlænges i yderligere 7 år efter fornyet ansøgning og evaluering i projektets sjette år.