19. juni 2015

Stor medicinsk pris går i år til forskere inden for psykiatri og malaria

KFJ Prisen

Fredag d. 19.juni uddeler Kirsten og Freddy Johansens Fond KFJ-prisen. Professor Merete Nordentoft modtager den kliniske pris for sit arbejde med selvmordsforebyggelse og behandling af unge med psykoser, og den prækliniske pris går til professor Thor Theander, som forsker i graviditetsmalaria. De modtager hver 1,5 millioner kroner.

”Jeg er meget glad for, at KFJ-prisen går til to forskere, der afspejler den store bredde, der er i forskningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet favner bredt over mange samfundsvæsentlige problemstillinger nationalt og internationalt uden på nogen måde at gå på kompromis med kvaliteten, som også disse to forskere holder højt. At årets prismodtagere desuden med stor hjertevarme forsker til fordel for nogle af de mest udfordrede grupper i samfundet, gør dem til endnu mere oplagte modtagere af KFJ-prisen, siger dekan Ulla Wewer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forskning giver bedre prognoser til unge med psykose

”Mit vigtigste arbejde er at forbedre behandlingen for unge med psykoser. Det er også det, der er min forskningsgruppes største bedrift, vores metoder har ændret det psykiatriske landkort og er implementeret i alle regioner og i brug mange steder. Jeg er meget glad og beæret over at få sådan en betydningsfuld anerkendelse af mit fagområde”.

Sådan siger professor Merete Nordentoft om KFJ-prisen og sit arbejde med psykoser hos unge mennesker. Forskningsprojektet OPUS har fyldt en stor del af Merete Nordentofts karriere. Det er en opsøgende psykosocial behandling, der både inddrager den unge og dennes familie. Desuden får den unge tilknyttet en tværfaglig kontaktperson, der hjælper med at trække de relevante fagpersoner ind i behandlingen, f.eks. socialrådgiver, læge eller misbrugskonsulent. Behandlingsformen er med til at skabe større ro og tryghed for de unge og deres ofte fortvivlede forældre, ligesom patienterne får færre sengedage, en bedre medicinsk behandling og en lavere risiko for at falde ud af behandlingen. Alt sammen noget, der giver en bedre prognose for de psykisk syge unge.

Merete Nordentoft er 60 år. Hun blev læge fra Københavns Universitet i 1982 og speciallæge i psykiatri i 1994. Efter sin ph.d. i 1994 blev hun Master of Public Health fra the Nordic School of Public Health Göteborg med afhandlingen ”Suicide and attempted suicide”. I 2007 dr.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med afhandlingen ”Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark. Epidemiological studies of suicide and intervention studies in selected risk groups”.

 Merete Nordentoft arbejder som overlæge på Psykiatrisk Center København, hvor hun også leder en forskningsenhed med over 50 forskere tilknyttet. Her sikrer undervisning, forskning og forsøg et højt læringselement i Merete Nordentofts hverdag.

”Vi lærer meget af hinanden internt i forskningsgruppen og bruger vores ekspertise på mange niveauer, for eksempel i mødet med studerende, patienter og organisationer,” fortæller Merete Nordentoft.

Sammen med fire andre danske forskere har hun dannet forskningskonsortiet iPSYCH, som har modtaget to store bevillinger fra Lundbeckfonden. Formålet med iPSYCH er at forebygge svære psykiske lidelser gennem at klarlægge arvelige og miljømæssige årsagsforhold.

Med sit fokus på tidlig indsats har Merete Nordentoft haft stor betydning for arbejdet med at mindske antallet af selvmord. Hun har som ildsjæl på det psykiatriske område kombineret høj forskningsfaglighed med patientfokus og sundhedspolitisk engagement og holdninger til, hvordan psykiatriske patienter skal modtages med værdighed på hospitalerne. Hun er også bestyrelsesformand i OMBOLD, der er en boldklub for socialt udsatte og bestyrelsesmedlem i Livslinen.

Årelang indsats mod graviditetsmalaria

Thor G. Theander, 58 år, er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1982 og har forsket i malaria siden studietiden. Malaria forenede hans faglige interesse for immunforsvaret og mikroorganismer, men også hans personlige ønske om at bidrage til at rette op på verdens store ulighed i fordelingen af liv, sygdom og død. Derfor blev hans mål tidligt klart: At bidrage til udviklingen af en vaccine mod malaria. Efter lægeeksamen i 1982 arbejdede Thor Theander 1½ år som reservelæge på hospitaler i København, indtil han i 1983 blev ansat i en forskningsstilling på Rigshospitalets afdeling for infektionssygdomme, Epidemiafdelingen. Her undersøgte han, hvordan immunsystemets celler fungerede hos patienter, der blev indlagt i afdelingen efter at være blevet smittet i udlandet.  Det blev dog hurtigt klart for Thor Theander, at malariaforskning skulle baseres på mere end laboratorieforsøg og turistmalaria, og han etablerede derfor omfattende samarbejder med forskere i først Sudan og siden Ghana og Tanzania.

I 1988 blev Thor Theander ansat på KU, hvor han i 1991 var med til at etablere Center for Medicinsk Parasitologi (CMP), der i dag er blandt verdens største og førende malariaforskningsgrupper og inkluderer forskere fra Rigshospitalet og Statens Seruminstitut. På CMP arbejdede han videre med forskningsresultaterne fra Sudan, Tanzania og Ghana, og i 2003 kom det store gennembrud hen imod en vaccine mod graviditetsmalaria. Sammen med kollega Ali Salanti identificerede han det protein, som får malariaparasitten til at binde i moderkagen. Det tog yderligere 12 år at udvikle vaccinen mod den meget komplicerede sygdom, men nu er den klar til de første kliniske test på kvinder senere i 2015.

Udover arbejdet med graviditetsmalaria arbejder han og kollegerne på en vaccine mod alvorlig hjernemalaria i børn, hvor forskningen er baseret i Tanzania. Som en integreret del af forskningsarbejdet har Thor Theander været med til at uddanne mere end 20 Ph.d.-studerende i afrikanske partnerlande, for kapacitetsopbygningen er en essentiel del af arbejdet:

- Vi prioriterer det højt, at der altid skal være overførsel af viden og teknologi, så der opbygges professionel kapacitet hos alle parter.  Derfor planlægges og udføres alt arbejde sammen med vores partnere i Syd, og de resultater, vi har nået, kan kun lade sig gøre på grund af vores dygtige kolleger i de afrikanske partnerlande. Denne pris er en stor anerkendelse af vores fælles arbejde, og det er jeg meget stolt af og glad for, understreger Thor Theander.

Kontakt: 
Sanne Lund, tlf. 24 95 97 40