12. oktober 2015

Styrket nordisk samarbejde om fødselskohorter

Nyt om navne

Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet i Norge, er udnævnt som æresdoktor ved SUND. Hermed får Københavns Universitet yderligere styrket sin forskning i folkesundhedsvidenskab – baseret på de vigtige oplysninger, vi har i de nordiske registre og i de såkaldte fødselskohorter.

I anledning af udnævnelsen blev der d. 1. oktober 2015 afholdt et offentligt forskningsseminar om fødselskohorteforskning hvor der foruden forelæsning af Camilla Stoltenberg var bidrag fra professor Ezra Susser, Columbia University, professor George Davey Smith, University of Bristol og professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Seminaret afsluttedes med en reception og tale af den Norske ambassadør, Ingvard Havnen.

Den nytiltrådte æresdoktor fremhævede i sin forelæsning, hvor væsentlig det er for såvel folkesundhed som forskning, at vi i Norden registrerer befolkningernes sundhedstilstand i populationsdækkende registre. I Norge har det nyoprettede patientregister fx givet anledning til en debat om, hvad definitionen af autisme er, i og med at variationerne i diagnosen blev registreret.

Camilla Stoltenberg talte også om potentialerne i samarbejdet mellem verdens to største fødselskohorter, den norske Mor-barn undersøgelse og den danske Bedre Sundhed i Generationer. Disse to undersøgelser er en slags tvillinge-kohorteundersøgelser, hvor 100.000 børn i begge lande er fulgt, siden de lå i mors mave.

I det norske studie har man vist, at vitamin B-tilskud tidligt i graviditeten har en tydelig sammenhæng med børnenes sprogudvikling og forebygger udvikling af autisme. Det er essentielt, at så potentielt vigtige fund kan genfindes andre steder og dette eksempel blev brugt til at understrege nødvendigheden af forskningssamarbejde mellem fødselskohorter.

Kontakt:
Professor Camilla Stoltenberg
Mobil: 004791 195 562