30. november 2015

Nyt industriprofessorat på SUND til Thomas Litman

Industriprofessorat

Thomas Litman tiltræder som professor i ”Medical Bioinformatics and Inflammatory Skin Diseases" ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Professoratet træder i kraft den 1. december 2015 og tiltrædelsesforelæsningen finder sted fredag den 4. marts 2016.

Det er Thomas Litmans evne til at udøve excellent forskning på et højt internationalt niveau inden for det biomedicinske område, som har været medvirkende til, at han i de kommende år skal sætte nye standarder på området med sin forskning. Det er især translationel forskning i biomarkører, molekylærvidenskab og forskning i hudsygdomme, som Thomas Litman skal beskæftige sig med.

Thomas Litman er i dag Principal Scientist Bioinformatics System and Data Management hos LEO Pharma. Han står bag over 80 videnskabelige publikationer, er ofte citeret for sin forskning og kender Københavns Universitet, da han er uddannet herfra som humanbiolog i 1991. Desuden er han civilingeniør i kemi fra DTU og har en ph.d. grad i medicin fra Københavns Universitet. Hans forskning er anerkendt for sit høje niveau og har et translationelt fokus på tidlig diagnosticering, prognose og respons på behandling.

"Industriprofessoratet er en enestående mulighed for at styrke, præge og fremhæve forskningssamarbejdet mellem industrien og akademia. Jeg ser frem til at bidrage til dette nye samarbejde, så vi i højere grad bygger bro mellem den basale, kliniske og anvendte forskning," siger Thomas Litman.

Thomas Litman skal forske i molekylær forståelse af endotyperne af atopisk dermatitis – herunder sygdomsprofiler i forhold til etnicitet. Dette kan på sigt betyde udviklingen af en skræddersyet behandling til sygdommen. Derudover skal forskningen bestå af identifikation af hud- og blodbiomarkører, som kan forbedre diagnosticering, forudsige behandlingseffekt, og opdagelse af nye behandlingsmål.

”Jeg er glad for at kunne byde Thomas Litman velkommen på SUND. Hans industriprofessoratet er et godt eksempel på, at KU-SUND har stærke og værdiskabende relationer til centrale virksomheder. De relationer skal vi værne om og styrke i de kommende år,” siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.