Mogens Holst NissenMogens Holst Nissen

Personlige data

Født den 28. februar 1954

Uddannelse

1992: Dr.med., Københavns Universitet

1981: Cand.med., Københavns Universitet

1991: Autorisation til selvstændigt virke som læge (B-autorisation)

Ansættelser

2018+: Konstitueret prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2016+: Professor i Okulær Immunobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

2015+: Viceinstitutleder, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

2008 – 2016: Professor MSO Okulær Immunobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

1986 – 2007: Adjunkt og lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

1982 – 1986: Forskningsassistent finansieret af Kræftens Bekæmpelse og Det Lægevidenskabelige Forskningsråd ved Rigshospitalet

1981 – 1982: Læge ved Onkologisk afdeling, Finseninstituttet, ½ år

1990 – 1995: Kliniske ansættelser på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital i 3 år under orlov fra adjunkt- og lektorstilling

Andet

2007 – 2014: Medlem af institutledelsen, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

2007 – 2018: Koordinator for den Immunologiske Sektion, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

2006 – 2017: Leder af forskeruddannelsesprogram i relation til Ph.d.-uddannelsen for det sundhedsvidenskabelige område

2009 – 2012: Medlem af Ph.d.-udvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2009 – 2018: Medlem af Akademisk Råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2017+: Medlem af Akademisk Råds indstillingsudvalg for disputatser

2017+: Medlem af Synoptik Fondens Bedømmelsesudvalg

2007 – 2008: Medlem af Fakultetets Samarbejdsudvalg (FSU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2007 – 2008: Medlem af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Københavns Universitet

2007 – 2008: Medlem af Personalepolitisk Udvalg under HSU

2005 – 2016 Medlem af Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2002 – 2007 Medlem af Studienævn for Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2005 – 2008: Tillidsmand for universitetsansatte læger tilknyttet Foreningen af Speciallæger ved Københavns Universitet

2005 – 2013: Medlem af bestyrelsen for Universitetslægernes Forening (ULF)

1996 – 2003: National editor på APMIS (Munksgaard, København)

Reviewer af manuskripter for: Scandinavian Journal of Immunology, Acta Opthalmologica Ophthalmology, Scandinavian Journal of Gastroenterology, Investigative Ophthalmology and Visual Science, Experimental Eye Research and APMIS.

Har bedømt ansøgninger for de statslige forskningsråd i Østrig og Holland, ansøgninger til stilling som professor ved Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet samt til lektorat ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Århus Universitet.

Tildelinger

2014 MEDIVIT hæderslegat

2009 Synoptik Fondens Hæderslegat

Link til forskerprofil