Fakultetets Ledelsesteam – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Organisation > Fakultetets Ledelsesteam

Fakultetets Ledelsesteam

Fakultetsledelsen (FLT) består af dekanatet og institut- og centerledere. FLT varetager de løbende beslutninger i fælles anliggender for at sikre en sammenhængende ledelse af fakultetet. Det gælder blandt andet strategiske indsatser for fakultetet, principper for budgetmodeller og fordeling af midler mellem fakultetets enheder.