Institut for Klinisk Medicin

Om

Institut for Klinisk Medicin (IKM) bidrager gennem undervisning, forskning og vidensformidling til præ- og postgraduat uddannelse af især lægevidenskabelige kandidater i Østdanmark. IKM indgår i Københavns Universitetshospital, der er den organisatoriske ramme om samarbejdet mellem KU SUND, Region Hovedstaden og Region Sjælland. IKM’s organisering understøtter, at hovedparten af instituttets undervisning og forskning udføres i de kliniske miljøer, og tager højde for instituttets store spredning – både når det gælder geografi og i forhold til den faglige bredde.

Forskning

Forskningen ved IKM udføres hovedsageligt på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor instituttets ansatte har hovedansættelse. Forskningen dækker de 35 medicinske specialer, som IKM’s ansatte er specialiseret indenfor.

Fagsøjler ved IKM

Uddannelsesfokus

IKM er ansvarlig for den kliniske del af undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin og underviser på en række andre uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.