Impact: SUND i samfundet

Andreas behandler patienter på Sjællands Universitetshospital, Køge.

SUND bidrager til løsninger af samfundets vigtigste sundhedsudfordringer. Indsatsen bygger på viden og samarbejde.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indgår i et dynamisk samspil med det omkringliggende samfund. Det handler om at få viden til at skabe værdi for borgerne og forbedre den almene sundhed.