De sundhedsvidenskabelige centre

Forskning på BRIC

Forskningens internationale kraftcentre

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 5 større forskningscentre og 24 mindre enheder med centerstatus.

Centrene arbejder hver især fokuseret på ét bredt forskningsområde, men danner tilsammen en klynge af forskningsenheder, der tiltrækker og fastholder verdens bedste forskere og skaber grundlag for et internationalt og innovativt forskningsmiljø af højeste kvalitet.

"Fakultetets stærke fokus på topforskning og uddannelse gør det muligt for at tiltrække de bedste internationale forskningstalenter og skabe den næste generation af proteinforskere", siger Jiri Lukas, professor og direktør for Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Kombinationen af offentlige og private midler til centrene åbner for et langsigtet perspektiv, der gør det muligt at forfølge en stærk forskningsvision, der bliver ført ud i livet af dygtige højt specialiserede medarbejdere.

Centrenes fokus fører ofte til banebrydende resultater med gennemslagskraft i verdens bedste videnskabelige tidsskrifter.