Forskning bekæmper den vestlige verdens dræbere

Borbye i laboratoriet

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på SUND har eksisteret siden 2010.

Centret har gennem en årrække arbejdet for at finde årsager til en række hastigt voksende livsstilssygdomme, herunder type 2-diabetes, fedme og hjertekarsygdomme. 

Centrets forskning i metabolisme fokuserer på samspillet mellem genetiske og biologiske mekanismer, og hvordan livsstilsfaktorer som usund kost, manglende motion og andre miljøfaktorer påvirker kroppen.

Metabolismecentret, der blandt andet er finansieret af Novo Nordisk Fonden, har siden 2010 udgivet mere end 800 videnskabelige artikler og er blevet citeret mere end 5.000 gange. Centret bidrager dermed som internationalt foregangscenter på metabolismeområdet.

Tarmbakterier påvirker din sundhed

En central del af centrets forskning ser nærmere på kroppens trillioner af tarmbakterier for at vurdere, hvordan de påvirker sundhed og udvikling af sygdomme. De nyeste resultater viser, at myriaderne af bakterier i vores tarme spiller en langt større rolle for udvikling af eksempelvis fedme, diabetes og andre sygdomme end hidtil antaget.

»Der er meget stor opmærksomhed omkring tarmbakteriernes sammensætning og risikoen for at udvikle en lang række kroniske sygdomme. Vi kan nu vise, præcis hvordan bakterie-sammensætningen er unormal hos patienter med type 2-diabetes. Det sætter os i stand til at opdage sygdommen ud fra en afføringsprøve”, siger professor Oluf Borbye Pedersen.

infografik


Ved at måle bakteriesammensætningen i kroppen kan man forhindre og behandle livsstilssygdomme gennem kostændringer. 

Mere om SUND i samfundet