Efterspurgte kompetencer

Fakultetets 5 sundhedsvidenskabelige schools uddanner højt kvalificerede kandidater, der matcher sundhedsvæsenets og erhvervslivets skiftende behov. Uddannelserne bygger på den fremmeste forskning og inspirerer de studerende til at tænke nyt.

Kandidater fra Københavns Universitet er blandt sundhedsvæsenets specialister og er efterspurgte i både forskningsverdenen, det offentlige sundhedssystem og private virksomheder. Uddannelserne udvikles hele tiden med blik for samfundets krav til fremtidens kandidater.

Dygtige studerende på sundhedsområdet er nøglen til et højt fagligt niveau og et stærkt sundhedsvæsen i Danmark. Det er helt afgørende, at vi uddanner kvalificerede kandidater til fremtidens arbejdsmarked og fremtidens sundhedsvæsen. - Søren Pind, minister for uddannelse og forskning.

5 schools

De 5 sundhedsvidenskabelige schools danner ramme om et dynamisk og udfordrende læringsmiljø, der bidrager til nye oplevelser og erkendelser i de mange auditorier, laboratorier, hospitaler og læsepladser. De studerende indgår i et aktivt studieliv, hvor de uddanner sig på bacheloruddannelser, kandidatuddannelser, masteruddannelser samt videregående voksenuddannelser og erhvervsuddannelser.

Aktive studerende

På fakultetet er flere end 7.700 studerende fordelt på 40 uddannelser. Vi huser desuden Danmarks største ph.d. skole med flere end 1.600 ph.d. studerende.

Eftertragtede kandidater

Efter uddannelse bliver de fleste hurtigt ansat i enten staten, regioner, kommuner samt forsknings- og udviklingsvirksomheder inden for biotek- og medicinalindustrien.