Fra studerende til lægemiddelspecialist

I en årrække har in vivo farmakologer været en mangelvare i Danmark. In vivo farmakologer sikrer etiske standarder og designer og vurderer dyreforsøg, som industrien behøver for at få deres produkter videre i den kliniske udvikling og i sidste ende ud til patienterne.

Novo Nordisk er en af de virksomheder, der konstant har brug for højtspecialiserede in vivo farmakologer til at designe og teste nye lægemidler på dyr. Det er en kompliceret proces og Novo Nordisk har derfor indledt samarbejde med SUND og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi om Lifepharm-centret, der skal sikre uddannelsen af de internationalt stærkeste in vivo farmakologer. PostDoc Vivi Flou Hjorth Jensen er en af de 36 in vivo farmakologer fra SUNDs Lifepharm-center og er i dag ansat i afdelingen for Toxicology, Safety Pharmacology and Pathology hos Novo Nordisk.

In vivo farmakologer er eksperter i dyreforsøg. De undersøger lægemidlers virkning i levende dyr og har forståelse for sygdomme og for funktionerne i den krop, som modtager medicinen.

Hun er ansat til at drive et projekt, der kigger på effekten af lavt blodsukker over længere tid –et arbejde, der understøtter udviklingen af nye insulinpræparater til behandling af diabetes. Vivis projekt inkluderer målinger af biomarkører og andre specialiserede målinger på væv i dyr.

”Mit arbejde består i at dosere insulin til raske dyr for at se, hvad der sker i kroppen ved lavt blodsukker. Det kræver specialistviden om fysiologi og jeg trækker hele tiden på min forståelse for, hvordan kroppen fungerer”, siger In vivo farmakolog Vivi Flou Hjort.

Hun trækker dagligt på de kompetencer, som hun har tilegnet sig gennem sin uddannelse på SUND og bruger Lifepharm-centret til at skabe bro mellem akademiske erfaringer og den praktiske dagligdag hos Novo Nordisk.

”Jeg bidrager med mine erfaringer fra den akademiske verden og kan løbende hente ny viden om undersøgelse og data i Lifepharm-samarbejdet. De gavner både centret og min nuværende arbejdsplads”, siger Vivi Flou Hjort.

Oprettelsen af centre som Lifepharm-centret bidrager dermed til et markant kompetenceløft i medicinalbranchen.

”Det er vigtigt, at vi i Danmark uddanner dygtige videnskabelige medarbejdere, der imødekommer industriens behov og sikrer, at virksomhederne beholder deres forretning i landet. Vores kandidater bidrager med nogle unikke kompetencer, der i sidste ende har stor betydning ikke kun for forskningen, men også for samfundsøkonomien”, siger professor Jens Lykkesfeldt, der er daglig leder af Lifepharm-centret.

I Danmark er det et lovkrav, at nye lægemidler testes på levende dyr for at få forhåndsinformation om effekt og sikkerhed inden test på mennesker.