Grundforskning

Synapse 

Al banebrydende behandling står på skuldrene af stærk grundforskning. Dansk sundhedsvidenskabelig forskning er blandt den bedste i verden. For at fastholde førertrøjen kræver det tiltrækning af de skarpeste hjerner og optimale rammevilkår.

320 millioner kroner til sunds forskning 2015

Det er derfor afgørende, at offentlige midler til forskning fra eksempelvis Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og EU fortsat finder vej til de mest originale forskningsideer.

Den frie sundhedsvidenskabelige forskning har historisk set været leveringsdygtig i en række vigtige gennembrud, der har effektiviseret sundhedssystemet gennem bedre forebyggelse, diagnostik, nye behandlingsmetoder, nye datagrundlag og ny teknologi.

”De grundlæggende opdagelser, som nu udgør vores kerneforretning, er foregået på universiteterne. Vi omsætter og opfinder så lægemidler på basis af de opdagelser. Den grundlæggende opdagelse har vi aldrig nogensinde lavet på Novo Nordisk. Vi får ofte en masse hæder og ære og den burde meget ofte tilfalde universiteterne og samarbejdet mellem universiteterne og os,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, forskningsdirektør i Novo Nordisk AS til Berlingske Business

Frihed, nysgerrighed og effekt

Andelen af højtt citerede artikler i Norden
Danmark udmærker sig som et af verdens førende lande inden for grundforskning. Hele økosystemet i dansk forskning er baseret på stærk grundforskning som basis for, at videnssamfundet udvikler sig. Frie forskningsmidler fra Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og EU udgør en central del af de offentlige midler, der går til forskningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Midlerne går til de mest talentfulde forskere og gør det muligt at forfølge originale forskningsidéer.

Når offentlige udgifter stiger med 1 procent stiger samfundet produktivitet med 0,17 procent

Grundforskningen udvider menneskets erkendelse. Ikke alle projekter udmønter sig i banebrydende resultater, og det kræver derfor en vis risikovillighed at satse på denne type forskning. Langt de fleste projekter afdækker dog ny viden, der bidrager til både små og store gennembrud inden for forebyggelse og behandling.

Den nye viden begrænser omkostningerne i sundhedssektoren og fungerer som løftestang for eksempelvis medicinalindustrien i Danmark.

"Grundforskningsfonden støtter ambitiøs og nysgerrig basalforskning i sundhed og sygdom. Det kræver både evner, mod og vilje at nå frem til de store gennembrud i forskning", siger Liselotte Højgaard, professor og formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse.