Sund aldring

 

Forskning i lange, sunde liv

Verdens befolkning bliver ældre og i 2050 vil antallet af 80-årige være tredoblet. WHO har derfor udpeget aldring som en af de store globale udfordringer.

Forskning i sund aldring vil reducere antallet af aldersrelaterede sygdomme som kræft, diabetes og demens og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er derfor en aktiv partner i et europæisk netværk, der søger nye løsninger inden for sund livsstil og aktiv aldring. 

Forskningens resultater vil øge den enkelte borgers livskvalitet og påvirke samfundsøkonomien positivt.

Aldring med livskvalitet

Forskning i sund aldring skaber nye muligheder for, at vi kan få en aktiv alderdom med høj vitalitet og livskvalitet.

Center for Sund Aldring på Københavns Universitet forsker i aldring på celle-, individ- og samfundsniveau. Hovedformålet er at øge livskvalitet blandt landets ældre borgere og dæmme op for aldersrelaterede sygdomme.

”I dag har 65-årige en bedre fungerende krop end deres bedsteforældre havde. De kan derfor få mere ud af livet, end de selv tror, og bør ikke mindst blive set som en vigtig ressource i samfundet ”, fortæller co-director i Center for Sund Aldring, Rudi Westendorp.

Løsningen skal findes på tværs af fag og landegrænser

Aldring har imidlertid stadig en negativ påvirkning på kroppen, og det er ganske almindeligt at udvikle kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, åndedrætssygdomme, diabetes, astma, allergi og demens i den sidste del af livet.

Aldersbetingede sygdomme skyldes både genetik og livsstil, og det kræver derfor flere fagdiscipliner at løse aldringsudfordringen. Specialister fra humaniora og samfundsvidenskab arbejder derfor sammen med sundhedsvidenskabelige forskere for at påpege nye løsninger i Center for Sund Aldrings tværvidenskabelige indsats.