Aftagerpanel for civilingeniør uddannelsen i medicin og teknologi

Civilingeniør uddannelsen er et uddannelsessamarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Uddannelsen er forankret på Danmarks Tekniske Universitet. 

For hvert af DTU's institutter er der etableret Advisory Boards bestående af nøglepersoner fra offentlige institutioner og erhvervslivet og DTU har endvidere etableret et fælles aftagerpanel for hele universitetet, der er sammensat af 1-2 medlemmer fra hvert af DTU-institutternes Advisory Boards. Aftagerpanelet har til formål at drøfte spørgsmål om uddannelserne, herunder målsætning for uddannelserne, uddannelsernes indhold og opbygning, rekruttering af studerende og relevanskriterier for nye uddannelser. Uddannelsen i Medicin og Teknologi er forankret på DTU Elektroteknologi (DTU Elektro).

Uddannelsen i Medicin og Teknologi har siden starten i 2003 været planlagt i samarbejde med et særligt advisory board, kaldet firmaudvalget, bestående af deltagere fra nogle af de væsentligste firmaer inden for den danske medicotekniske branche.

Du kan er se de aftagere der er/har været repræsenteret i firmaudvalget