Aftagerpanel for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og masteruddannelsen i Public Health

Aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og masteruddannelsen i Public Health består af følgende repræsentanter: 

  • Jakob Bigum Lundberg, direktør, Næstved Kommune (formand)
  • Jesper Luthmann, sekretariatschef, Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

  • Rune Schmidt, Kandidatforeningen for Folkesundhedsvidenskab

  • Lise Højbjerre, Senior Global HEOR Manager i Novo Nordisk

  • Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen

  • Mette Vinther Skriver, lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

  • Anne Gotlieb Hertz, vicedirektør i Hovedstadens Psykiatri

  • Tine Boesen Larsen, Afdelingschef, Human Ressources, Region Syddanmark

  • Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, Nyborg Kommune

  • Hans Henrik Saxild, prodekan for uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Medlemmerne er udpeget for en 3-årig periode fra 1. februar 2019 - 31. januar 2022