Aftagerpanel for bachelor og kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik

Sammensætning af aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelse i Sundhed og informatik, godkendt af dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 2. september 2015

Interessent

Medlem af aftagerpanel

Cerner Corporation

Business Development Manager

Birgit Grøsfjeld

Dansk Erhverv

Sundhedspolitisk chefkonsulent

Katrina Feilberg Schouenborg

Dansk Industri

Siemens Healthcare A/S

Ole Nygaard

Kommunernes Landsforening

Afventer nyt medlem

Lægeforeningen

Afventer nyt medlem

Region H

Afventer nyt medlem