Aftagerpanelet for den lægevidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelse og the Master of Headache Disorders

Sammensætning af aftagerpanelet for den lægevidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelse og the Master of Headache Disorders frem til 1. juli 2020:

 

Interessent

Medlem af aftagerpanel

Region Sjælland

Sundhedsfaglig chef, overlæge

Preben Cramon

Hospitalsafdeling, Region Sjælland

Ledende og uddannelsesansvarlig overlæge

John Larsen

Medicinsk afdeling, Næstved Sygehus

Hospitalsafdeling, Region Hovedstaden

Overlæge
Anette Mertz Nielsen

Gastroenheden (medicinsk del), Hvidovre Hospital

Region Hovedstaden

Centerdirektør

Lars Juhl Petersen

HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Klinikken, speciallæger

Ledende overlæge 
Finn Rønholt

Medicinsk afd. O, Herlev Hospital

Universitetet, studieleder

Head of Studies for Master of Headache Disorders

Klinisk professor

Rigmor Jensen

Rigshospitalet - Neurocentret - Glostrup, Nordre

Universitetet,

institutleder

Institutleder

Ole William Petersen

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet

Universitetet,

institutleder

Institutleder

Kristjar Skajaa

Institut for Klinisk Medicin

Aarhus Universitet

Yngre læger

Reservelæge

Kenneth Geving Andersen

Enhed for kirurgisk patofysiologi

Rigshospitalet

Læger - forskere

Lektor og NeuroCluster leder

Jens Christian Rekling

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet

Patientforeningerne

Konstitueret afdelingschef for Forskning og Viden
Anne-Marie Karin Wegener 
Diabetesforeningen

Patientforeningerne

Reservelæge og formand for foreningen
Hovedpinesagen

Laila Bendix
Smertecenter Syd, OUH

Patientforeningerne

Chefkonsulent og repræsentant for
Kræftens Bekæmpelse

Svend-Erik Povelsen

Undervisnings- og Uddannelsesministeriet

Patientforeningerne

Chefkonsulent og koordinator for Health Policy team

Mirjana Saabye

Ældre Sagen

Medicinalindustrien

Vice President, Medical and Science

Marie Louise Lindegaard

Novo Nordisk A/S

Referater