Aftagerpanel for bachelor- og kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin

Bachelor- og kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin udbydes i et samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Uddannelsen er forankret på Det Naturvidenskabelige Fakultet og indgår derfor i Det Naturvidenskabelige Fakultets struktur for aftagerpaneler.

Du kan er her se sammensætningen af det aftagerpanel, der dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin (eksternt link)