Aftagerpanel for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Aftagerpanelet er sammensat af følgende repræsentanter for aftagere af uddannelsens kandidater

Direktionskonsulent og Formand for Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse  Helen Bernt Andersen
Rigshospitalet -Glostrup Hospital

Udviklingsdirektør Anders Gersel Pedersen
H. Lundbeck A/S

Vicedirektør Susanne Friis
Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland

Ledende terapeut Morten Østergaard
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Forskningschef, MD. Ph.D. Ove Andersen
Amager Hvidovre Hospital

Dekan Randi Brinkmann
Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Klinikchef, professor, dr.med. Bo Feldt Rasmussen
Nefrologisk Klinisk, Rigshospitalet

Ledende overfysioterapeut Lisbeth Schrøder
Slagelse Sygehus, Region Sjælland