Dimittendundersøgelser

På KU gennemføres dimittendundersøgelser for alle professionsbachelor-, bachelor-, kandidat-,  master-, diplom- og akademiuddannelser.
Dimittendundersøgelserne er et led i de uddannelsesevalueringer, der gennemføres af alle SUNDs uddannelser hvert sjette år. Der er udviklet et fælles koncept for dataindsamling på tværs af fakulteterne udvikles af det enkelte fakultet. Du kan finde resultater for dimittendundersøgelser for alle uddannelser på KU her.

Hvorfor gennemføres dimittendundersøgelser?

KU vil gerne tilbyde gode uddannelser, der bedst muligt ruster dimittenderne til arbejdsmarkedet. Dimittendundersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, og om hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på beskæftigelse. Via dimittendundersøgelser opnår KU desuden viden om dimittendernes vurdering af, i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på uddannelsen er relevante og efterspurgte i de job, dimittenderne får efter endt uddannelse. Dimittenderne vurderer også, hvorvidt der er forhold omkring uddannelsen, dens opbygning og indhold, der foreslås ændret, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dimittenderne til arbejdsmarkedet. Dimittendundersøgelser er således et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelser. For kommende og nuværende studerende kan viden om f.eks. karriereveje også give vigtige input i forbindelse med karrierevejledning.

Hvilke principper tager dimittendundersøgelser udgangspunkt i?

Hvert år inviteres 1/3 af alle dimittender fra Københavns Universitet inviteret til at deltage i en dimittendundersøgelse omkring den uddannelse, de har dimitteret fra. For at blive inviteret til at deltage, skal dimittenden have afsluttet uddannelsen for minimum 1 år siden. Invitationerne sendes ud efter en 3-årig rulleplan, hvilket gør at alle dimittender inviteres til at deltage senest 4 år efter afsluttet uddannelsen. Du kan her se hvilke af SUNDs uddannelser, der får gennemført en dimittendundersøgelse hvornår.

Hvordan foregår dimittendundersøgelserne?

Dimittendundersøgelserne gennemføres med et fælles spørgeskema, som gør det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af universitetets mange uddannelser.

Der stilles spørgsmål ud fra fire analysetemaer, der kan suppleres med et mindre antal ekstra spørgsmål:

  • Dimittendernes beskæftigelse: Undersøgelse af dimittendernes beskæftigelsessituationen
  • Relevans: Sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked, herunder om dimittenderne kommer i job på rette niveau og om de oplever en sammenhæng mellem kompetencer, opøvet på studiet, og de kompetencer, de anvender på arbejdsmarkedet
  • Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked: Analyse af hvordan dimittenderne kommer i job
  • Kvalitet i uddannelsen: Vurdering af sammenhæng og progression under uddannelsen, mål for læringsudbytte samt uddannelsens samlede kvalitet

Hvordan følges der op på dimittendundersøgelserne?

På SUND har vi valgt at have en fælles model for afrapportering. Dette betyder, at modellen for afrapportering er ens for samtlige uddannelser. Vi skelner dog mellem om der er tale om ordinær uddannelse eller efter-/videreuddannelse.  Hver anden gang en uddannelse får gennemført en dimittendundersøgelse, foretager vi en større afrapportering i form af en rapport. Dette sker hvis uddannelsen skal forholde sig til undersøgelsen i forbindelse med en uddannelsesevaluering. Hvis uddannelsen skal forholde sig til rapporten i forbindelse med en uddannelsesredegørelse, foretages i stedet en mindre afrapportering.

Det er studienævnet for den enkelte uddannelse, der har ansvaret for at følge op på dimittendundersøgelse. Dette sker i samråd med uddannelses aftagerpanel samt dekanatet.

Du kan finde SUNDs retningslinjer for afrapportering på dimittendundersøgelser her samt læse mere om SUNDs kvalitetssikringssystem her.

Du kan læse rapporterne fra de dimittendundersøgelser, der er udarbejdet af SUND tidligere samt rapporterne fra undersøgelser, der er udarbejdet på grundlag af data fra det fælles KU-koncept.