Turnusplan for dimittendundersøgelser af SUNDs uddannelser

NB! For dimittendundersøgelser gennemført med udgangspunkt i fælles KU-koncept.
Se SUNDs tidligere gennemførte dimittend- og aftagerundersøgelser her.

Pilotundersøgelse efteråret 2014 – afrapportering foråret 2015
Folkesundhedsvidenskab BA + KA Spørgeskema Rapport
Lægemiddelvidenskab KA
Spørgeskema Rapport
Medicin BA + KA Spørgeskema Rapport
Dataindsamling efteråret 2015 – afrapportering foråret 2016
Farmaci BA + KA Spørgeskema Rapport
Farmaceutisk videnskab KA Spørgeskema Rapport
Odontologi BA + KA Spørgeskema Rapport
Public Health Master Spørgeskema Rapport
Sundhedsfaglig kandidat KA Spørgeskema Rapport
Tandplejer Prof.bach. Spørgeskema Rapport
Dataindsamling efteråret 2016 – afrapportering foråret 2017
Animal Science KA Spørgeskema Rapport
Disaster Management Master Spørgeskema Rapport
Humanbiologi KA Spørgeskema  Rapport
Industrial Drug Development Master Spørgeskema Rapport
Medicinal Chemistry KA Spørgeskema Rapport
Dataindsamling efteråret 2017 – afrapportering foråret 2018
Folkesundhedsvidenskab BA + KA Spørgeskema Rapport
Lægemiddelvidenskab KA Spørgeskema Rapport
Medicin BA + KA Spørgeskema Rapport
Veterinærmedicin BA + KA Spørgeskema Rapport
Videreuddannelsen i Odontologisk
Praksis
Videregående
voksenudd.
Spørgeskema Rapport
Dataindsamling efteråret 2018 – afrapportering foråret 2019
Farmaci BA + KA Rapport
Farmaceutisk videnskab KA Rapport
Odontologi BA + KA   Rapport
Public Health Master   Rapport
Sundhedsfaglig kandidat KA Rapport
Tandplejer Prof.bach.   Rapport
Dataindsamling efteråret 2019 – afrapportering foråret 2020
Animal Science KA Rapport
Disaster Management Master  Rapport
Humanbiologi KA Rapport
Industrial Drug Development Master Rapport
Sundhed og informatik BA + KA Rapport
Medicinal Chemistry KA Rapport
Global Health
KA
Rapport