Ofte stillede spørgsmål om evaluering på SUND

Hvordan bruger SUND de studerendes evalueringer?
Evalueringsresultaterne benyttes af de kursusansvarlige og studienævnet i deres arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen til gavn for de studerende. Dette forudsætter dog at tilstrækkeligt mange studerende giver deres mening til kende i evalueringerne. Derfor gør vi meget ud af på SUND at informere om vigtigheden af at evaluere og at skabe en god evalueringskultur blandt både studerende, undervisere og ledelse.

Hvem sender spørgeskemaerne?
Afdeling for Uddannelse og Studerende (en del af Fakultetsservice) varetager udsendelse af spørgeskemaer og bearbejdning af evalueringsresultater, herunder formidling til relevante interessenter (studerende, kursusansvarlige, studienævn, studieleder mv.). Afdelingen gennemfører uvildige undersøgelser i samarbejde med studierne og dekanatet.

Hvad betyder dialogbaseret evaluering?
På nogle uddannelser er undervisningsevalueringen primært dialogbaseret. Det betyder, at undervisningen evalueres ved en systematiseret dialog mellem kursusansvarlig og studerende ved kursusafslutning. Herefter udfærdiger kursusansvarlig og studerende i fællesskab en skriftlig opfølgning til studieleder og studienævn.

Hvor ofte evalueres kurserne?
Evalueringen af kurser mv. følger KU’s minimumsstandard for evaluering, ifølge hvilken alle kurser skal evalueres første gang, de udbydes, og herefter som minimum hver anden gang.

Hvad er en uddannelsesundersøgelse?
I en uddannelsesundersøgelse er det hele uddannelsesforløbet, der er genstand for en undersøgelse. Det kan f.eks. være en undersøgelse blandt alle nye kandidater (dimittendundersøgelse) eller en aftagerundersøgelse blandt de virksomheder og organisationer, der ansætter kandidaterne.

Hvad er en evalueringsplan?
Hvert studie udarbejder en evalueringsplan for hvert studiehalvår. Den beskriver hvilke dele af undervisningen (kurser, projektophold, vejledningsforløb) der skal evalueres det pågældende studiehalvår. Evalueringsplanerne offentliggøres her på siden under den specifikke uddannelse.

Hvad er en evalueringsrapport?
Når et studieår er afsluttet, udarbejder studieleder på baggrund af drøftelser i bl.a. studienævnet en samlet evalueringsrapport omkring undervisningsevalueringen på det pågældende studie. Rapporten beskriver hvilke forbedringer, der vil blive iværksat. Den fremhæver også, hvad der fungerer særligt godt. Rapporten offentliggøres her på siden.

Hvordan finder jeg tidligere gennemførte evalueringer fra før 2012? Du er velkommen til at kontakte en evalueringsmedarbejder fra Afdeling for Uddannelse og Studerende, der kan fremskaffe resultater fra evalueringer gennemført før 2012 (såfremt resultaterne forefindes).