Grundlag for evaluering på folkesundhedsvidenskab

Evalueringen på folkesundhedsvidenskabuddannelsen er baseret på systematiseret mundtlig dialog mellem kursusansvarlig og studerende ved afslutningen af alle kurser og altid inden eksamen. 

Som et supplement til dialogevalueringen foretages surveybaseret evaluering af projektophold og vejledningsforløb. Her anvendes standardiserede spørgeskemaer. Dertil evalueres også RUS-forløb surveybaseret. 

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus i relationen mellem kursusansvarlige og studerende og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

  • Kursusansvarlig udfærdiger med udgangspunkt i den mundtlige dialogevaluering en kort kursusevalueringsrapport, som samler op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. De valgte holdrepræsentanter tilføjer deres kommentarer til rapporten, der således er et fælles produkt fra kursusansvarlig og studerende.
  • Evalueringsresultaterne fra både dialog- og surveybaseret evaluering drøftes på halvårlige dialogmøder mellem studieleder og holdrepræsentanter. Dertil drøftes alle evalueringsresultater i studienævnet. På baggrund af disse drøftelser fra hhv. dialogmøderne og i studienævnet udarbejder studieleder en årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.

Resultater fra evalueringerne offentliggøres i anonymiseret form her på siden.

Evaluering af undervisningen efteråret 2018 og foråret 2019

Her kan du se planerne for evaluering af kurser, projektophold og vejledningsforløb for efteråret 2018 og foråret 2019.