Andre undersøgelser på it og sundhed

Evalueringer af sammenhæng og progression på uddannelsen

Hvert år i juni evalues første studieår og det samlede bacheloruddannelsesforløb med særligt fokus på studieforløbet, sammenhæng og eksamensformer. Se evalueringerne her:

Evaluering af 1. studieår foråret 2013

Evaluering af 1. studieår foråret 2012

Evaluering af BA-forløb foråret 2013

Evaluering af BA-forløb foråret 2012

Evaluering af studiecafé i Humanbiologi og Sygdomslære

På det KU-SUND udbudte kursus Humanbiologi og Sygdomslære modtager de studerende fra it og sundhed undervisning sammen med studerende fra folkesundhedsvidenskab og ingeniøruddannelsen i medicin og teknologi (forankret på Danmarks Tekniske Universitet, DTU). Som tilknytning til dette fag udbydes en studiecafé, hvor de studerende opdeles i uddannelsesspecifikke hold. Her gennemgås pensum fra kurset af studenterundervisere ved anvendelsen af en række undervisningsmetoder. Det er frivilligt, om de studerende ønsker at deltage i studiecafeen.

KU-SUND evaluerer studiecaféen, der er finansieret af kvalitetsudviklingsmidler fra fakultetet. Studiecafeen evalueres én gang om året cirka midtvejs i forløbet. Evalueringerne har fokus på, i hvilket omfang studiecafeen bidrager til læring samt udviklingen af studiemiljøet på uddannelsen. Du finder resultaterne for evaluering af studiecafeen nedenfor.

Efteråret 2013

Efteråret 2012

Pilotprojekt januar 2011-januar 2012