Grundlag for undervisningsevaluering på Sundhed og informatik

På uddannelsen i Sundhed og informatik evalueres kurser, projektophold og vejledningsforløb minimum hver anden gang, undervisningselementet udbydes. Det er dog kun undervisning udbudt af SUNDs institutter, der evalueres i overensstemmelse med SUNDs procedure for evaluering. Undervisningsevalueringen sker ved brug af standardiserede spørgeskemaer.

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus hos den kursusansvarlige og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

  • De kursusansvarlige samler med udgangspunkt i evalueringsresultaterne og dialog med de studerende samt eventuelle medundervisere op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. Kursusansvarlig udformer kortfattet skriftlig opfølgning til studieleder og studienævn.
  • Evalueringsresultaterne samt de kursusansvarliges tilbagemeldinger drøftes i studienævnet. I drøftelserne indgår evalueringsresultater fra undervisning udbudt af Science og DTU, som drøftes på lige fod med resultaterne fra SUNDs undervisningsevaluering. På baggrund af drøftelserne i studienævnet udarbejder studieleder en sammenfattende årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.


Resultater fra den surveybaserede evaluering af SUNDS undervisning offentliggøres, med mindre det er i strid med persondataloven, her på siden.

Evalueringsresultater fra undervisning på Sundhed og informatik varetaget af Det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kan du se her: SCIENCE, DTU.

Evaluering af undervisningen efteråret 2020 og foråret 2021

Her kan du se planerne for evaluering af kurser, projektophold og vejledningsforløb, efteråret 2020 og foråret 2021.