Opfølgning på evalueringen på Sundhed og informatik

På alle uddannelser skal hver studieleder – i samarbejde med studienævnet - udarbejde en evalueringsrapport, dvs. en beskrivende sammenfatning af studieårets evalueringer. Evalueringsrapporten skal bl.a. fremhæve særlig højt evaluerede fagelementer, der kan give inspiration til andre (best practice) samt kort redegøre for planlagte og/eller implementerede forbedringer af fagelementer baseret på tidligere evalueringsresultater. Evalueringsrapporter skal offentliggøres.

Evalueringsrapporten skal desuden redegøre for status for planlagte ændringer (som bl.a. kan være beskrevet i tidligere evalueringsrapporter), samt for hvordan disse ændringer evt. afspejles i evalueringsresultaterne.

Se de årlige evalueringsrapporter for Sundhed og informatik (før september 2016 - it og sundhed) her: