Grundlag for undervisningsevaluering på medicin

På bacheloruddannelsen af medicin evalueres kurser ved dialogbaseret evaluering, mens projektophold og vejledningsforløb evalueres surveybaseret ved brug af standardiserede spørgeskemaer.

På kandidatuddannelsen af medicin gennemføres evaluering af kurser, projektophold og vejledningsforløb minimum hver anden gang, undervisningselementet udbydes. Undervisningsevalueringen sker ved brug af standardiserede spørgeskemaer.

For både bachelor og kandidat gælder, at 1., 2. og 3. semester evalueres i efteråret, mens 4., 5. og 6. semester evalueres i foråret.

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus hos den kursusansvarlige og mere overordnet hos studienævn og studieleder samt på de kliniske kurser hos de undervisende afdelingers kliniske lektorer og professorer, hospitalsledelse mv.: 

  • De kursusansvarlige samler med udgangspunkt i evalueringsresultaterne og dialog med de studerende samt eventuelle medundervisere op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. Kursusansvarlig udformer kortfattet skriftlig opfølgning til studieleder og studienævn.
  • Evalueringsresultaterne samt de kursusansvarliges tilbagemeldinger drøftes i studienævnet. På baggrund af disse drøftelser udarbejder studieleder en årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.
  • I forhold til de kliniske kurser fremsendes afdelingsspecifikke, overordnede dataoversigter til hhv. kursusansvarlige på afdelingen, hospitalsledelsen/ de lægelige vicedirektører, de koordinerende kliniske professorer, samt i sidste ende regionsledelserne, da disse parter også er ansvarlige for opfølgning på de kliniske kurser.

Resultater fra den surveybaserede evaluering offentliggøres, med mindre det er i strid med persondataloven, her på siden.

Evaluering af undervisningen

Se planen for evaluering af (kliniske) kurser og vejledningsforløb, efteråret BA 2018 her.
Se planen for evaluering af (kliniske) kurser og vejledningsforløb, efteråret KA 2018 her.
Se planen for evaluering af (kliniske) kurser og vejledningsforløb, foråret BA 2019 her.
Se planen for evaluering af (kliniske) kurser og vejledningsforløb, foråret KA 2019 her.