Resultater fra undervisningsevaluering på medicin

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige kurser er blevet evalueret af de studerende på uddannelsen i medicin. Har du brug for at se evalueringer fra tidligere år, er du velkommen til at kontakte evalueringsteamet på mail: evalueringsenheden@sund.ku.dk


Alle anonyme kvantitative evalueringsresultater offentliggøres, mens de studerendes uddybende kommentarer ikke offentliggøres af hensyn til sikringen af de studerendes anonymitet. Evalueringsresultater om enkeltpersoners undervisning offentliggøres heller ikke.