Evaluering af undervisning på Master of Public Health

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på Master of Public Health.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på Master of Public Health planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning

Evaluering af hele uddannelsen

Master of Public Health-uddannelsen udførte i september 2012 en undersøgelse af de studerendes vurdering af de kompetencer, uddannelsen udstyrer dem med. Undersøgelsen bestod af interviews med studerende, der netop havde afsluttet uddannelsens første studieår, studerende der netop var dimitteret samt tidligere studerende med et års erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Undersøgelsen havde fokus på overgangen fra arbejde til studie og efterfølgende reintegrering på arbejdsmarkedet med nyerhvervede kompetencer. Et vigtigt tema i undersøgelsen var forventningsindfrielse - om de studerende oplevede at få indfriet de forventninger, de havde forud for studiestart.

I kraft af deltagelsen af såvel tidligere som nuværende studerende giver undersøgelsen et vigtigt indblik i, hvordan uddannelsen opleves fra forskellige perspektiver. Her kan du læse mere om undersøgelsen og dens resultater.