Grundlag for undervisningsevaluering på Master of Public Health

Evalueringen på Master of Public Health er baseret på systematiseret mundtlig dialog mellem kursusansvarlig og studerende ved afslutningen af alle kurser og altid inden eksamen.

Som et supplement til dialogevalueringen foretages surveybaseret evaluering vedr. vejledningsforløb. Her anvendes standardiserede spørgeskemaer. 

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus i relationen mellem kursusansvarlige og studerende og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

  • Kursusansvarlig udfærdiger med udgangspunkt i den mundtlige dialogevaluering en kort kursusevalueringsrapport, som samler op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. De valgte holdrepræsentanter tilføjer deres kommentarer til rapporten, der således er et fælles produkt fra kursusansvarlig og studerende.
  • Evalueringsresultaterne fra både dialog- og surveybaseret evaluering drøftes i studienævnet. På baggrund af disse drøftelser udarbejder studieleder en årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.

Resultater fra evalueringerne offentliggøres i anonymiseret form.

Evaluering af undervisningen efteråret 2019 og foråret 2020

Her kan du se planerne for evaluering af kurser og vejledningsforløb, efteråret 2019 og foråret 2020.