Evaluering af undervisning på den sundhedsfaglige kandidat

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på den sundhedsfaglige kandidat planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning

Evaluering af hele uddannelsen

Der er i 2016 udarbejdet en dimittendundersøgelse for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Her kan du læse meget mere om dimittendundersøgelsen for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Uddannelsen udførte i vinteren 2012-2013 en alumneundersøgelse blandt samtlige færdiguddannede kandidater fra uddannelsen (dækkende en 15-årig periode). Undersøgelsens fokus var beskæftigelsessituation, karrieremuligheder, lønudvikling mv.. Her kan du læse mere om alumneundersøgelsen og dens resultater.

Øvrige undersøgelser

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har førhen gennem flere år gennemført interviews med de færdiguddannede kandidater for på denne vis at indhente systematisk information om, hvordan uddannelsen opleves retrospektivt. Her kan du læse mere om de kvalitative interviews med færdiguddannede kandidater.