Evaluering af undervisning på den sundhedsfaglige kandidat

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på den sundhedsfaglige kandidat planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning