Øvrige undersøgelser

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har gennem en årrække udført interviews med færdiguddannede kandidater med det formål at skabe grundlag for løbende kvalitetssikring af uddannelsen. Interviewene har fokus på at indhente viden om, hvordan de nyuddannede kandidater oplever og vurderer uddannelsen i sin helhed med fokus på disse temaer: 

  1. Overgangen fra arbejde til studie (forventninger, motivation, studiestart)
  2. Studiet: oplevelser af uddannelsen generelt samt oplevelser af de enkelte elementer i uddannelsen
  3. Overgangen fra studie til arbejde (faglig profil)

Interviewene er udført i 2008, 2010 og 2012.

Her kan du finde rapporten med resultaterne fra 2012.