Grundlag for undervisningsevaluering på den sundhedsfaglige kandidat

På den sundhedsfaglige kandidatuddannelse evalueres kurser og vejledningsforløb minimum hver anden gang, undervisningselementet udbydes. Undervisningsevalueringen sker ved brug af standardiserede spørgeskemaer.

Opfølgning på evalueringen

Ansvaret for opfølgning på evalueringerne ligger i forhold til det enkelte kursus hos den kursusansvarlige og mere overordnet hos studienævn og studieleder:

  • De kursusansvarlige samler med udgangspunkt i evalueringsresultaterne og dialog med de studerende samt eventuelle medundervisere op på, hvad der fungerede særligt godt på kurset, og hvor der evt. er behov for opfølgning. Kursusansvarlig udformer kortfattet skriftlig opfølgning til studieleder og studienævn.
  • Evalueringsresultaterne samt de kursusansvarliges tilbagemeldinger drøftes i studienævnet. På baggrund af disse drøftelser udarbejder studieleder en sammenfattende årlig evalueringsrapport. Du kan læse evalueringsrapporterne her.

Resultater fra den surveybaserede evaluering offentliggøres, med mindre det er i strid med persondataloven, her på siden.

Evaluering af undervisningen efteråret 2020 og foråret 2021

Her kan du se planerne for evaluering af kurser og vejledningsforløb, efteråret 2020 og foråret 2021.